Over LCS Solutions (Tidam)

LCS Solutions Investeren via NPEX
“Metal, Engineering. We put the puzzle together”

Wij zijn een Internationaal metaalconstructie en- productie bedrijf in de sectoren Industrie, Bouw, Chemie en Petrochemie. Wij zijn gevestigd in Antwerpen (BE). Wij doen ons werk al meer dan tien jaar met lange klantrelaties en een internationaal netwerk. Het huidige management zit er sinds 2016.

Wij hebben de afgelopen kwartalen een aanzienlijke toename in omzet ervaren. De orderportefeuille bedraagt per april 2023 ruim €12.000.000 aan harde orders.

U moet bij onze bedrijfsactiviteiten denken aan projecten in secundaire draagconstructies, trappen en bordessen. Voorbeelden van onze productie (seriematig): pijpbeugels, pijpschoenen. Ook zijn wij actief in onderhoud van laadarmen voor scheeps-, trein- en vrachtlaadarmen in (chemische) vloeistoffen of vloeibaar gas (LNG).

Wij onderscheiden ons in deze traditionele sectoren door onze innovatieve- flexibele kracht. Wij pakken capaciteitstekorten aan door een slimme internationale organisatie en een vernieuwende aanpak – ondanks de oplopende tekorten aan technisch personeel in België, Nederland en de omliggende landen.

Kerncijfers

0
Omzet 7-22 t/m 3-23
0
Brutomarge 07-22 t/m 03-23
0
Resultaat 7-22 t/m 3-23
0%
Solvabiliteit

De opwaartse trend in de omzet is geen tijdelijk fenomeen. Deze positieve trend verwachten wij in de komende jaren vast te houden. Een belangrijke factor hierin is onze sterk toegenomen orderportefeuille.

Wij hebben aanzienlijke contracten en overeenkomsten gesloten die ons een stevige basis voor toekomstige inkomsten bieden. Wij bewaken onze financiële positie op basis waarvan wij weloverwogen financiële beslissingen nemen en doorlopend onze bedrijfsstrategie bijstellen.

Klanten

Onze klanten zijn bijvoorbeeld:

 • Stork,
 • Stow international (megamagazijnen, silo’s),
 • Citribel (een van grootste producenten citroenzuur wereldwijd),
 • Cargill,
 • Basf,
 • Vopak
 • Exxon Mobil.

Dit is niet alleen een teken van de gezonde staat van ons bedrijf, maar ook een bewijs van de effectiviteit van onze strategieën en de toewijding van ons team.

Impact


➜ NPEX ondersteunt bedrijven die duurzame doelstellingen nastreven en ESG-beleid voeren. Meer info ➜

LCS Solutions gelooft dat maatschappelijk verantwoord ondernemen en bedrijfsethiek cruciaal zijn voor succes op de lange termijn. Door te richten op de vier bovengenoemde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en door de bedrijfsvoering te baseren op sterke ethische principes, zijn zij ervan overtuigd dat we een positieve impact hebben op zowel de stakeholders als de wereld in het algemeen.

Management

Peter Verbeke heeft 20 jaar ervaring opgedaan bij Stork.

Vanaf 2011 heeft Peter Verbeke diverse directiefuncties bekleed. In 2016 heeft hij samen met twee partners het bedrijf LCS Solutions BV overgenomen.

Sinds juni 2022 is hij 100% eigenaar en zijn de partners volledig uitgekocht.

Arno Bekkers is een ervaren ondernemer die al op jonge leeftijd verschillende bedrijven heeft opgericht en geleid.

Binnen LCS Solutions is Arno Bekkers verantwoordelijk voor de algemene organisatie, strategie, marketing, IT en HRM.

Leendoel €1.000.000

 • Algemeen verbeteren van de liquiditeit en daarmee het verbeteren van onze marges doordat wij betere afspraken kunnen maken.
 • Professionalisering van de organisatie en operations, zoals het aannemen van een calculator, werkvoorbereider en een projectleider.
 • Uitbreiding van het machinepark. In Deurne (Antwerpen) gaan wij investeren in apparatuur voor meer flexibiliteit en capaciteit om aan de vraag te voldoen van klanten.

U leest in ons Informatie Memorandum meer over onze doelbesteding.

Secundaire Constructies

Risico’s en zekerheden

Zekerheden:

 • Tidam Holding B.V. heeft 100% van de aandelen in LCS Solutions BV (de Belgische werkmaatschappij, gevestigd te Deurne (Antwerpen) in België). De rechtspersoon waar wij de activiteiten in uitvoeren is LCS Solutions BV en deze rechtspersoon zal zich mede hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de nakoming van de verplichtingen van Tidam Holding B.V. uit hoofde van de obligatielening.
 • Peter Verbeke, directeur-grootaandeelhouder van Tidam Holding B.V. heeft een borgtocht verstrekt van € 100.000 waarmee hij als borg aansprakelijk is voor de nakoming van de verplichtingen van Tidam Holding B.V. uit hoofde van de obligatielening.

Aan beleggen zijn altijd risico’s verbonden. Het belangrijkste risico dat u loopt, is dat Tidam Holding B.V. geen geld heeft om u terug te betalen of om de rente te betalen.

Dit zou onder meer kunnen gebeuren doordat wij beperkte winstgevendheid in het verleden hebben gehad en wij geen grote reserves hebben opgebouwd of als een grote klant van ons afhaakt.

Dan kan het zijn dat u niets van de lening terugbetaald krijgt en dat u geen rente krijgt. U leest in ons Informatie Memorandum en informatiedocument de risico’s die horen bij onze achterstelde obligatie.

Tarieven

Onderstaand zijn de tarieven weergegeven die NPEX hanteert.

NPEX-rekening gratis
Geld storten gratis
Inschrijfkosten emissie 1% éénmalig
Servicekosten 0,05% per maand*

*Te berekenen over de nominale waarde van de obligaties in portefeuille op coupon betaaldatum en te verrekenen met de (maandelijkse) rentebetaling.

Bekijk de effecten:

 Klik op de onderstaande knop voor het Informatie Memorandum en overige documentatie:

Aanbod op NPEX-effectenbeurs