Effecten INDICA

Specificaties

Obligatielening

Uitgevende instelling Indica Holding B.V.
Lening € 788.000 / 788 obligaties
Minimumbedrag uitgifte € 500.000
Nominale waarde € ​1.000
Rente 9,0% per jaar (excl. servicekosten)
Rente -/- servicekosten 8,4% per jaar
Coupon € 90 per jaar / € 7,50 per maand (excl. servicekosten)
Coupon -/- servicekosten € 84 per jaar / € 7,00 per maand
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 17e van elke maand
Uitgiftedatum tranche 1 Donderdag 17 november 2022*
Uitgiftedatum tranche 2 Vrijdag 16 december 2022
Looptijd Maximaal 5 jaar 
Vervroegde aflossing Mogelijk, na 2 jaar. Zie hoofdstuk 4.3 prospectus 
Aflossingsdatum 17 november 2027
Prospectus Klik hier
Informatiedocument Klik hier
Tarieven en rekenvoorbeeld Klik hier

*Maximum lening 2.000 obligaties, uiteindelijk 788 obligaties uitgegeven.
**
Inschrijvingstermijn verlengd naar tranche 2; initieel 10-11-2022. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 10-11-2022.