INDICA

INDICA

INDICA is een Nederlands Softwarebedrijf dat Data Management oplossingen ontwikkelt. INDICA gelooft dat informatie gemakkelijk, vindbaar, beheersbaar en bruikbaar dient te zijn en biedt geavanceerde Software Oplossingen om haar klanten hierbij te ondersteunen. INDICA is opgericht in 2013 en gevestigd te Hilversum. De eigenaren, aandeelhouders en medewerkers van INDICA zijn allen woonachtig in Nederland. INDICA levert slimme oplossingen om informatie inzichtelijk, doorzoekbaar en beheersbaar te maken.

Specificaties obligatielening

Uitgevende instelling Indica Holding B.V.
Lening € 2.000.000 / 2.000 obligaties
Minimumbedrag uitgifte € 500.000
Nominale waarde € ​1.000
Rente 9,0% per jaar (excl. servicekosten)
Coupon € 90 per jaar / € 7,50 per maand (excl. servicekosten)
Looptijd Maximaal 5 jaar 
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 17e van elke maand
Uitgiftedatum tranche 1 Donderdag 17 november 2022
Uitgiftedatum tranche 2 Vrijdag 16 december 2022
Prospectus Klik hier

Over INDICA

Onze producten en diensten

Het leveren van een software platform is de basis van onze dienstverlening. Daarnaast leveren wij ook professional services voor het ondersteunen van klanten die niet zelf in staat zijn tot het succesvol benutten/gebruiken van het software platform. De groei en schaalbaarheid van de organisatie zit voornamelijk in de software en bijbehorende opbrengsten in verbruik en licenties. Dit zijn met name ”recurring” (terugkerende) inkomsten. De professional services zijn essentieel om acceptatie en verbruik van het platform te verbeteren. Dit is ook de reden waarom we (steeds meer) samenwerken met partners die deze dienstverlening kunnen uitvoeren. De verhouding tussen inkomsten uit licenties (het platform) en professional services ten opzichte van de totale omzet was in 2021 circa: 55% licentie en 45% professional services.

Software platform

Ons software platform voorziet ruwweg in vier verschillende functionaliteiten, welke op een door de klant gewenste locatie (on-premises) of in ons datacenter (Cloud) kunnen worden geleverd:

Enterprise search

Deze functionaliteit biedt de mogelijkheid om in alle ongestructureerde en gestructureerde data binnen een onderneming te kunnen zoeken. Dit is met behoud van rechten en werkelijk door alle aangesloten IT-systemen binnen een onderneming. Enterprise search is vergelijkbaar met internetzoekmachines als Google of Bing, maar dan intern, binnen de organisatie. Het biedt de mogelijkheid om in één omgeving alle relevante toegestane bronnen te doorzoeken. Ook tekst in scans en pdf’s is doorzoekbaar.

E-Discovery

Indica E-Discovery software functioneert hetzelfde als de enterprise search oplossing, maar voegt een extra laag toe. Dit is de “bewijsbaarheid”. De module is ontworpen door forensische experts om op een eenvoudige manier data veilig te stellen en te kunnen analyseren en annoteren voor het forensische proces, gebaseerd op de internationale Electronic Discovery Reference Model (EDRM) standaard. Dit biedt met name legal, risk en compliance professionals de mogelijkheid om zelf een ‘early case assessment’ uit te voeren wanneer een grote zaak onderzocht moet worden of een risico zich voordoet. E-Discovery maakt een risico gebaseerde aanpak op basis van metadata mogelijk. Overdracht van het onderzoek aan externe professionals is ook mogelijk, indien nodig op een ander platform. Ook maakt E-discovery een preventieve benadering van risico’s mogelijk omdat compliance real-time gemonitord kan worden. E-discovery kan ongestructureerde en gestructureerde bronnen aan elkaar relateren. Emailboxen kunnen bijvoorbeeld gerelateerd worden aan (gestructureerde) Projectplannings- (of ERP), CRM- en Document management-systemen, maar bijvoorbeeld ook aan sanctielijsten en bedrijfsregels.

Privacy module

De Indica privacy module is in staat om door het gehele datalandschap van een organisatie privacygevoelige elementen te herkennen en te labelen. Hierbij wordt rekening gehouden met wie toegang heeft en of dit klopt met het type informatie. Met behulp van deze module is men in staat om op eenvoudige wijze het gehele datalandschap te laten voldoen aan de wensen van de organisatie en de eisen van regelgeving zoals de AVG.

Data cleaning

Data cleaning stelt een organisatie in staat om binnen korte tijd álle digitaal bewaarde gegevens van de organisatie (een datalandschap) te ontdoen van dubbele, overbodige of nutteloze informatie (in het Engels: Redundant Obsolete en Trivial (ROT)), met andere woorden: data die verwijderd kan worden. Na een kort data cleaning traject neemt de hoeveelheid ongestructureerde data soms met wel 40% tot 50% af. Dit komt de effectiviteit van het datalandschap ten goede door onder meer snelheid, minder zoekwerk, minder foute versies en minder kosten voor opslag. Verdere analyse van het data landschap ten aanzien van een retentiebeleid laat vaak nog een 10-20% extra afname van data zien. Deze dataretentie kan ook automatisch ingeregeld worden (data cleaning as a service). In dat geval wordt AI ingezet om documenten te categoriseren, waarmee het IT-team een geautomatiseerd retentieschema kan inrichten en uitvoeren. Alle afwijkingen van de retentie policy worden automatisch gerapporteerd aan de betrokkenen. 

Professional Services

Naast het software platform hebben wij ook een onderdeel Professional Services. Het onderdeel Professional Services bestaat uit consultants en data experts. Dit zijn niet allemaal medewerkers van ons, maar ook medewerkers van strategische partners. De mensen van Professional Services helpen onze klanten met vraagstukken die zij niet snel zelf kunnen beantwoorden. Ook verzorgen de mensen van Professional Services de trainingen en de overdracht naar derden indien een software platform opgeleverd is.

We hebben verschillende strategische partners die Professional Services mensen kunnen leveren aan ons. De partners waar we mee samenwerken zijn:

 • KPMG
 • EY data services
 • BDO
 • Protiviti

En momenteel wordt verdere samenwerking gezocht met:

 • Netcompany
 • ICTrecht

Onlangs hebben wij een nieuw partnerschap afgesloten met Netcompany. Het voordeel van de samenwerking met Netcompany is dat zij ook de techneuten voor installatie en configuratie kunnen leveren en de Indica appliance in beheer kunnen nemen voor onze klanten.

INDICA Software

Document- weergave met details van een factuur van een fictief bedrijf. Binnen dit document kunnen meerdere handelingen plaatsvinden – er wordt middels highlighting door het systeem geadviseerd om bepaalde onderdelen van het document te lakken (rode kaders).

Overzicht van het resultaten scherm, met links van het scherm diverse categorieën, tags (rubrieken) bij documenten en een tijdlijn

Het dashboard voor AVG onderzoeken waarbij linksboven de risico matrix te zien is, rechtsboven groepen die toegang hebben tot databronnen, linksonder de privacy data per databron en rechtsonder de groepen die toegang hebben tot privacy data.

Gedetailleerd overzicht van de voortgang van een AVG onderzoek waarbij onderin links de opbouw van privacy data door de tijd heen zichtbaar wordt gemaakt, rechtsonder de voortgang van gevonden ‘overtredingen’ en oplossing (hier afwezig; in het groen).

E-mail visualisatie en relatieweergave, dit geeft inzicht in wie contact heeft met wie over een bepaald onderwerp.

Geografische visualisatie van e-mail die voldoet aan de betreffende zoekopdracht

Productontwikkeling & productieproces

Wij ontwikkelen onze software in Nederland, vanuit ons hoofdkantoor in Hilversum. Al onze medewerkers krijgen een security screening alvorens zij kunnen gaan werken aan de broncode. Alle gebruikte datacentra waar onze diensten op draaien bevinden zich in Nederland. 36 Ons Software platform is in de basis gebaseerd op het Linux (te weten Ubuntu) besturingssysteem waarmee een gesloten appliance is ontwikkeld. Een appliance is een server met daarop vooraf geïnstalleerde software, in dit geval INDICA. Dit houdt in dat onze klanten geen onderhoud aan de software hoeven uit te voeren. Er is bewust gekozen voor Ubuntu besturingssysteem omdat dit geen directe banden met de VS heeft. Ubuntu is zodoende niet onderhevig aan de exportreguleringen van de VS.

Ons productieproces waarbij de software verder wordt ontwikkeld, bestaat uit een aangepaste vorm van scrum -een bekende ontwikkelmethode- met agile elementen erin. Alle ontwikkelaars kunnen kiezen uit verschillende taken (tickets) die open staan en die maandelijks geprioriteerd worden. Wij maken ook gebruik van verschillende “open source” componenten om onze software te laten werken.
De belangrijkste “open source” elementen zijn:

 • Linux Ubuntu operating system
 • Apache Solr, als data storage

Alle OpenSource elementen worden onaangepast gebruikt zodat Indica volledig voldoet aan de verschillende licenties (GPL3 en Apache licentie).

De programmeertalen die wij gebruiken zijn:

 • C++
 • PHP 7
 • Perl 5
 • JavaScript
 • Bash
 • Python 3

Onze cloud services draaien in eigen beheer in Amsterdam in een gedeeld datacenter en bestaan uit een cluster van sterk beveiligde servers die enkel toegankelijk zijn voor onze klanten. Het gebruik van deze service door onze klanten groeit momenteel.

De volledige infrastructuur en alle processen omtrent het beheer van de infrastructuur zijn periodiek onderhevig aan penetratie testen en audits. Deze test en audits moeten wij verrichten is in het kader van (het behoud van) de ISO 27001 ISO 9000 en ISO 9001 certificeringen.

Wij zien dat onze software toepassingen/functionaliteiten heeft die de software van onze concurrenten (nog) niet hebben. Onze software is voortdurend in ontwikkeling. Wij beschouwen ons platform nooit als ‘af’, omdat er altijd verbeteringen kunnen worden aangebracht om onze technische 37 voorsprong op de concurrentie te behouden of om de ervaring van onze klanten verder te verbeteren. Zo zullen wij de komende jaren actief blijven werken aan:

• Verdergaande herkenning en rubricering van data (AI classifiers);
• Correlatie over verschillende databronnen en silo’s heen;
• Intelligent data beheer, waarbij bronnen gemakkelijk kunnen worden verwerkt;
• Vergaande automatisering van classificatie;

Mijlpalen/Tijdslijn

indica timeline

Omzet en winst

Let op! Onderstaande prognoses zijn uitgewerkt op basis van onze verwachtingen en inzichten op basis van de huidige marktomstandigheden. Dit betreffen aannames en bieden geen garanties dat realisatie hierbij aan zal sluiten. Er kunnen zodoende geen rechten ontleend worden aan deze prognoses. Daarnaast zijn de cijfers niet samengesteld / gecontroleerd door een accountant.

Voor de prognoses zijn de volgende aannames gedaan:

 • Er wordt een obligatielening uitgegeven, groot € 2.000.000;
 • Het geld dat met deze obligatielening wordt opgehaald zal worden besteed aan versnelde opbouw van de organisatie door middel van aanname van marketing en sales kracht, support en development personeel;
 • De verwachte groei zal in de eerste twee jaren (2023 en 2024) relatief sterk zijn (respectievelijk 60% en 100%) en zal daarna relatief minder sterk zijn omdat de concurrentie met een technologische inhaalslag bezig is.(circa 25%);
 • Het verdienmodel zal in de komende jaren in verhouding meer verschuiven van non-recurring naar recurring, wat betekent dat de focus steeds verder op licentie en verbruik gaat vallen, wat een verwachte autonome repeterende kasstromen oplevert
 • Het personeelsbestand ontwikkelt zich als volgt: eind 2022 verwachten wij 21 FTE werkzaam, eind 2023 38 FTE, eind 2024 38 FTE, eind 2025 48 FTE, eind 2026 59 FTE en eind 2027 74 FTE.

Zie hoofdstuk 10 van het prospectus voor een toelichting op de cijfers en prognose.

Hoe ziet de markt eruit?

Wij voorzien dat de markt van Data Governance en Data Cleaning & Retentie de komende jaren versneld gaat groeien.

Het is onze verwachting dat komende jaren steeds meer organisaties zich actief zullen gaan bezighouden met data beheer. Wij zien daarbij dat er een duidelijke beweging is ingezet van enkel consultants inhuren om te voldoen aan de AVG naar daadwerkelijk actie ondernemen op het (opschonen van het) datalandschap.

Wij zijn actief in:

Wij zijn vooral actief in Nederland, maar bedienen ook diverse klanten in Scandinavië, Duitsland, Luxemburg en België. Vanwege het type software kunnen klanten over de hele wereld worden aangesloten, zo hebben we ook klanten in bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Zuid-Afrika.

De geografische spreiding van onze huidige klanten is (2021): 

Wij zijn vooral actief op de volgende markten:

 • Insight Engines (voorheen Enterprise Search. Dit is software voor zoeken, dashboards en beheer van en inzicht in grote hoeveelheden data, zie voor meer uitleg onder meer Gartner: https://www.gartner.com/en/documents/3999454)
 • E-Discovery (audit-, fraude- en klokkeluider onderzoeken)
 • Governance en Privacy (voldoen aan wet- en regelgeving, inclusief privacy)

Gecombineerd is dit de “Data Management” markt. Deze markt als geheel is langdurig groeiend en in ontwikkeling

Concurrenten

Wij voorzien dat de markt van Data Governance en Data Cleaning & Retentie de komende jaren versneld gaat groeien . De data verzameldrift van de afgelopen decennia is tot een stop gekomen en organisaties zijn zich tot in de boardroom bewust van de risico’s van data, maar ook mogelijkheden van kennisbeheer. Het is onze verwachting dat komende jaren steeds meer organisaties zich actief zullen gaan bezighouden met data beheer. Wij zien daarbij dat er een duidelijke beweging is ingezet van enkel consultants inhuren om te voldoen aan de AVG naar daadwerkelijk actie ondernemen op het (opschonen van het) datalandschap.

De meeste partijen die data gerelateerde software aanbieden, doen dit veelal in combinatie met als hoofdactiviteit advies en consulting werkzaamheden. Indica biedt een platform waarop de meeste data-gerelateerde projecten, onderzoeken en beheer na de juiste inrichting en configuratie werkelijk geautomatiseerd uitgevoerd kunnen worden. 

Wij beschouwen onze concurrentie op dit moment als beperkt. Het gaat om de volgende markten: 

 • Insight Engines 
 • E-discovery 
 • Governance en privacy

Er zijn partijen die onderdelen van deze propositie aanbieden, maar geen van deze partijen heeft een “full text index”, waarbij grote hoeveelheden documenten en data snel kunnen worden verwerkt. Daarmee kan geen van hen deze gehele propositie aanbieden. Werkelijk flexibele inzichten in data, datalandschap en informatie zijn alleen mogelijk aan de hand van de door Indica gebruikte moderne technieken zoals machine learning, AI en NLP (taal interpreteren op natuurlijke, menselijke manier).

Per markt hebben wij wereldwijd de volgende concurrenten:

Insight Engines:
 • Mindbreeze 
 • Sinequa 
 • Coveo 
E-Discovery: 
 • Zylab 
 • Simflofy 
 • IBM 
 • Octobox 
Governance en Privacy:
 • Skysync 
 • OneTrust 
 • BigID 

Wij onderscheiden ons van deze concurrenten door ons gepatenteerde algoritme voor het Data Management Platform. In tegenstelling tot onze concurrenten kunnen wij zowel het platform als de service, een combinatie van kennis en software aanbieden.

Wij hebben intellectuele eigendomsrechten

Ons belangrijkste intellectuele eigendom is: 

 • de software; en 
 • het merk 

Voor onze methodes is in 2010 octrooi verleend door het Nederlandse Octrooicentrum op de ‘Methode voor het projecteren van gestructureerde informatie op een verzameling ongestructureerde informatie teneinde de kwaliteit van de zoekresultaten te verbeteren’. De beschermingsduur is van toepassing tot en met 6 september 2030.  

Het beeldmerk met woordelementen is geregistreerd bij het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) per 2 januari 2014. De vervaldatum is 9 oktober 2023. 

Partners en klanten logo’s

Op dit moment zijn onze belangrijkste klanten (naar omzet en toekomstperspectief) de bovenstaande partijen. Een aantal klanten binnen de overheid en in het buitenland kan niet benoemd worden wegens nationale wetgeving of wenst anoniem te blijven.

Management

Elmar Pigeaud (COO)

Elmar (1976),is tijdens zijn studie in Delft begonnen met IT consultancy. Dit bedrijf SOG Services, ontstaan in 2000, bestaat nog steeds. Hieruit zijn in de loop der jaren verschillende veelal software gerelateerde bedrijven ontstaan. Elmar heeft van 2012-2017 bij Rockstart als mentor opgetreden en is als mini investeerder en adviseur ook bij Owlin, Peerby, Pastbook en vele andere start-ups betrokken en betrokken geweest. 

In 2013 heeft Elmar met Pieter en anderen INDICA opgericht. Sinds twee jaar zijn alleen Elmar en Pieter nog actief als bestuurder en aandeelhouder.

Pieter Scherpenhuijsen (CTO) 

Pieter is na zijn studie Geofysica in Delft in 2000 begonnen als EDP Auditor. 5 jaar later is hij zijn eerste onderneming begonnen, Filterworks. In 2013 is Pieter met Elmar Indica gestart. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring in classificatie technologie, zoektechnologie, AI-technologie, softwareontwikkeling, management, fundraising en natuurlijk ondernemerschap.

Joost Rutgers (CCO) 

Joost is opgegroeid in een ondernemersgezin, waardoor hij van jongs af aan commercieel denken en klantgericht bezig zijn met de paplepel heeft ingegoten gekregen. Na zijn studie Commerciële Economie aan de HEAO heeft hij in verschillende rollen ervaren dat sales en marketing onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en probeert hij altijd vanuit het perspectief van de klant hier het commerciële proces op in te richten. Met veel ervaring in software sales is Joost begin 2022 bij INDICA in dienst gekomen. Door een uitgebreid netwerk in de publieke sector en in de corporate markt gecombineerd met een goed zicht op een potentieel te ontwikkelen partnernetwerk, kan Joost met zijn ondernemende manier van werken bijdragen aan de verdere groei van INDICA, zowel op de Nederlandse thuismarkt als daarbuiten. 

Simone Jeurissen (Chief Consultant)

Simone is een dataprofessional die niet bang is om in de technische details te duiken, maar de noodzaak van een praktische en bedrijfsgerichte aanpak begrijpt. Ze is een sterke conceptuele denker met passie voor haar werk. Direct na haar studie is ze bij KPMG in Amstelveen aan de slag gegaan als consultant, waar ze als snel met INDICA in aanraking kwam. Eind 2020 is Simone bij INDICA aan de slag gegaan om de Professional Services afdeling op te zetten. In de loop der jaren heeft ze meer dan twee dozijn klanten geholpen bij het ontwerpen en implementeren van zowel de technische als organisatorische mechanismen die nodig zijn om hoogwaardige (on)gestructureerde gegevensbronnen te produceren en te onderhouden. Als datamanagement expert heeft ze ervaring in een breed scala van sectoren, met als specialisatie data governance en data-architectuur.

Wendy ter Horst (Chief Development & Support)

Wendy, geboren in 1993, is in 2018 afgestudeerd in Informatica met de specialisatie mediatechnologie aan de Hogeschool in Leiden. Direct na haar studie is Wendy bij INDICA in Hilversum komen werken. Na verloop van tijd is Wendy meer algemene managementtaken op zich gaan nemen en heeft zich via team leader verder tot hoofd softwareontwikkeling ontplooid. Daarnaast is Wendy ook verantwoordelijk voor testen en interne audits. Zij is nauw betrokken bij onze (ISO) certificeringen.

Structuur van de onderneming

 

Hierbij merken wij het volgende op:

 • Indica Holding B.V., dit is de houdstermaatschappij van Indica NL B.V., Indica R&C B.V. en Indica R&D B.V.
 • Indica NL B.V., in deze entiteit vinden alle commerciële activiteiten plaats.
 • Indica R&D B.V., de onderzoeks- en ontwikkelactiviteiten vinden in Indica R&D plaats. De ontwikkelaars zijn bij deze entiteit in dienst en de software is eigendom van deze B.V.
 • Indica R&C B.V., deze onderneming is opgericht om commerciële activiteiten rondom Risk & Compliance te voeren, momenteel is deze vennootschap inactief.

Doel emissie

Wij willen maximaal € 2.000.000 lenen van beleggers. Met het geld van de obligaties willen wij een versnelde groei gaan faciliteren en verder uitbreiden naar Noordwest Europa, waarbij eerst Duitsland en andere Duitstalige gebieden worden benaderd. Vervolgens Scandinavië, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De lening stelt ons in staat om enerzijds ons development team uit te breiden, zodat we het product en platform versneld verder kunnen brengen aan de hand van markt- en regelgevingsontwikkelingen. Anderzijds willen we ons salesteam verder uitbreiden om deze markten beter te kunnen bewerken. Wij willen het volledige bedrag dat wij ophalen met de uitgifte van deze obligaties dus besteden aan het werven, opleiden en betalen van loon van nieuwe medewerkers.

Hier willen wij het geld aan besteden  Totale opbrengst van € 2.000.000 Totale opbrengst van € 500.000 
Investeren in het aantrekken van nieuw personeel  2.000.000  € 500.000 

Hieronder hebben wij een scenario opgenomen van de beoogde personele groei bij totale opbrengst van € 2.000.000 en bij een opbrengst van € 500.000.

Opbrengst € 2.000.000 eind 2022 2023 2024
Management 2 2  2
Accountmanager 1 1
Data Analyst jr 2 7 9
Data Analyst sr 2 3 2
Developer jr 4 5 5
Developer med 5 6 6
Developer sr 2 3 3
Finance manager 1 1
Finance mdw 1
Manager Data Analysten 1 1
Marketing Algemeen 1.5 1.5 2
Marketing Duitsland e.o. 0.5 0.5 1
Marketing Scandinavie
Office Manager 1 1
Project Manager 2 2
Sales 1 1 1
Sales Duitsland e.o. 1 2
Sales Scandinavië 1
Sales jr 1 1
Sales manager 1 1 1
Totaal 21 38 43
Opbrengst € 500.000 eind 2022 2023 2024
Management 2 2  2
Accountmanager 1 1
Data Analyst jr 2 4 6
Data Analyst sr 2 2 2
Developer jr 3 4 5
Developer med 4 5 5
Developer sr 2 2 2
Finance manager 1 1
Finance mdw
Manager Data Analysten
Marketing Algemeen 1 1 1
Marketing Duitsland e.o. 0.5 0.5 0.5
Marketing Scandinavie
Office Manager
Project Manager 1
Sales 1 1 1
Sales Duitsland e.o. 1 1
Sales Scandinavië
Sales jr 1 1
Sales manager 1 1 1
Totaal 18.5 26.5 30.5

Risico’s en zekerheden

Aan beleggen zijn altijd risico’s verbonden. Het belangrijkste risico dat u loopt, is dat INDICA Holding B.V. geen geld heeft om u terug te betalen of om de rente te betalen.  Dit zou onder meer kunnen gebeuren indien wij technisch worden ingehaald door concurrenten of als onze reputatie schade oploopt door bijvoorbeeld een hack bij ons of bij één van onze klanten. Dan kan het zijn dat u niets van de lening terugbetaald krijgt en dat u geen rente krijgt. 

Er worden verder geen zekerheden geboden. Voor de volledige risicoanalyse verwijzen wij u naar het prospectus en het informatiedocument. 

Tarieven

Onderstaand zijn de tarieven weergegeven die NPEX hanteert.

NPEX-rekening gratis
Geld storten gratis
Inschrijfkosten emissie 1% éénmalig
Servicekosten 0,05% per maand*

*Te berekenen over de nominale waarde van de obligaties in portefeuille op coupon betaaldatum en te verrekenen met de (maandelijkse) rentebetaling.

Bekijk de effecten:

 Klik op de onderstaande knop voor het prospectus en overige documentatie:

Bent u geïnteresseerd in deze emissie?