22 januari 2021

Online beleggersbijeenkomst I Love Sushi

Op vrijdag 22 januari 2021 van 11:00 uur tot 12:00 uur organiseert NPEX in samenwerking met I Love Sushi een virtuele beleggersbijeenkomst.

De heer Yuen (CEO van I Love Sushi) zal een toelichting geven op de emissie bij NPEX. Hierin zal stil worden gestaan bij de lange termijn doelen van I Love Sushi, de expansie van het aantal vestigingen in Nederland en de uitbreiding naar België in de nabije toekomst.

Ook zullen de gevolgen, en tegelijkertijd de kansen, van het COVID-19 virus besproken worden.

Aanmelden beleggersbijeenkomst