Specificaties

Obligatielening

Deze obligatie is afgelost op 23 mei 2023. 

Uitgevende instelling BOB autowas B.V.
Lening € 2.499.000 / 2.499 obligaties
Nominale waarde € ​1.000
Rente 7,0% per jaar (excl. servicekosten)
Rente -/- servicekosten 6,4% per jaar
Bonusrente Netto 1,0% per maand over de periode 23 april 2023 tot 23 mei 2023**
Coupon €  ​5,84 per maand (excl. servicekosten)
Coupon -/- servicekosten € 5,34 per maand
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 23e van elke maand
Uitgiftedatum 23 juni 2017*
Looptijd Maximaal 6 jaar
Aflossingsdatum (initieel) 23 juni 2023
Vervroegde aflossing 23 mei 2023**
Prospectus Klik hier
Tarieven Klik hier

*Inschrijving emissie vervroegd gesloten op 18-6-2017; initieel 3-7-2017.
**Vanwege vervroegde aflossing éénmalig 1% bonusrente per maand (netto), zijnde € 10 per obligatie.
Aflossing in totaal is € 1.000 (nominaal) + € 10 (bonusrente) = € 1.010 per obligatie.
Zie ook het nieuwsbericht d.d. 1-5-2023.