BOB Autowas

In Nederland rijden circa 7,9 miljoen auto’s. Gemiddeld wordt een auto 8,4 keer per jaar gewassen. Samen worden in Nederland dus 66,2 miljoen wasbeurten uitgevoerd. In Nederland vindt circa 35% van het aantal wasbeurten plaats in wasstraten. En daar is nog veel winst te behalen. Autowassen verschuift steeds meer van een ‘noodzakelijke wasbeurt’ naar een lifestyle. Het hebben en onderhouden van een auto biedt meer dan alleen een vervoermiddel: een auto zegt iets over wie je bent. En daar ben je zuinig op.

Over BOB Autowas

BOB Autowas B.V. is een duurzame en sociale onderneming. Op een zaterdag worden door BOB Autowas B.V. zo’n 2000 auto’s gewassen. Op dit moment is dit al 14% meer t.o.v. vorig jaar. Zij stelt zich ten doel in de snelgroeiende carwashbranche een vooruitstrevende en marktleidende partij te blijven. De ambitie is om in alle grote steden van Nederland een BOB Autowasvestiging te realiseren.

Daarnaast breidt zij haar services uit, waarbij op technisch operationeel gebied met de beste apparatuur wordt gewerkt en met zichtbare passie door haar betrokken en klantgerichte medewerkers voor een snelle, schone en vriendelijke ‘carwash’-ervaring wordt  gezorgd.

Sociaal ondernemen

BOB Autowas is een sociale onderneming. “We nemen ook mensen aan die een achterstand hebben op de arbeidsmarkt. Juist door in hen te investeren creëer je loyale en vriendelijke medewerkers. Dat is onze kracht,” aldus Mark de Graaf, CEO BOB Autowas B.V.

Start Foundation

Omdat BOB Autowas een sociale onderneming is investeert Start Foundation mee. Start Foundation is een onafhankelijk maatschappelijk investeerder. Zij wil werk creëren voor mensen die onvoldoende in staat zijn om zelfstandig een baan te vinden.

Uitzending RTL Nieuws: Sociaal ondernemen

Duurzaam

Wereldwijd staat BOB Autowas aan de basis van veel duurzame innovaties in de autobranche waaronder:

  • een eigen ontwikkeld biologisch waterrecyclingsysteem
  • interieurbanen voor een full service reinigingsconcept
  • onze zogenoemde ‘poetsstraat’
  • verschillende technische vindingen voor de autowasstraatbanen waarin verduurzaming van onze services het uitgangspunt vormt

Door ons marktleiderschap te consolideren kunnen we blijven werken aan onze innovaties en onze dienstverlening nog beter laten aansluiten bij de behoeftes van onze klanten en de trends.

Groei

BOB Autowas B.V. is sinds 2001 actief op de binnen- en buitenlandse markt. Met meer dan 20 vestigingen in de hele BOB groep, zijn wij marktleider in een branche die volop in ontwikkeling is. Vanuit onze filosofie willen we met onze producten en diensten onderscheidend zijn. Daarom werken wij graag met de beste mensen, de meest geavanceerde machines en zoeken we naar toplocaties waarmee wij onze klanten perfect kunnen bedienen.

De afgelopen jaren zijn verschillende investeringen gedaan om BOB Autowas als organisatie nog verder te kunnen laten groeien. Zo hebben wij de BOB Academy opgericht, welke formeel start per 1 september a.s., waarin we onze medewerkers opleiden en bijscholen. Daarnaast  investeren we veel in verdere verduurzaming van onze wasstraten. Iedere wasstraat is uitgerust met een high tech waterrecyclingsysteem waarmee we 80% op ons watergebruik besparen.

Onze omzet laat al jaren een stijgende lijn zien, respectievelijk 10% groei in 2015​ en 12% in 2016.

Concurrentie

Autowassen is sterk lokaal georiënteerd. De concurrentie betreft dan ook vaak kleinere lokale bedrijven met een mindere organisatiegraad dan BOB Autowas heeft. Regionaal zijn dit in Nederland een aantal sterke spelers, die op zeer professionele wijze autowassen. De Loogmangroep en de Anac-groep zijn de grootste spelers hierbinnen. Loogman opereert met name in de regio Amsterdam en Anac heeft vestigingen in met name het zuiden van het land en in België.

Markt

De autowasmarkt bevindt zich wereldwijd in een pioniersfase. Er heeft nauwelijks of geen ketenvorming plaatsgevonden en de meeste wasstraten zijn eigendom van en worden geëxploiteerd door privépersonen. Waar in andere branches professionalisering en schaalvergroting enorme voordelen hebben opgeleverd is dit in deze branche nog niet gebeurd. Alle ketenvorming komt tot stand doordat gepassioneerde ondernemers bouwen aan gepassioneerde teams. Teams van medewerkers en managers met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel, grote betrokkenheid en een gevoel van eigenaarschap.

Succesfactoren

BOB Autowas neemt een sterke concurrentiepositie in door continu te innoveren. BOB Autowas beschikt over een groot internationaal netwerk (International Carwash Association en Carwash Enhancement Group) waardoor we volledige toegang hebben tot de succesfactoren van de meest succesvolle carwash-exploitanten in de wereld. Daarnaast heeft BOB Autowas de afgelopen jaren sterk ingezet op loyaliteit en aandacht voor de klant.

Deze factoren hebben ertoe bijgedragen dat onze groei groter is dan gemiddeld in de autobranche. Verdere uitbreiding van onze loyaliteitsprogramma’s, trainingsprogramma’s voor onze medewerkers en een sterk klantgerichte aanpak dragen ertoe bij dat we ons succes vergroten.

Management team

Mark de Graaf (CEO/Founder) heeft Chemische Technologie aan de Technische Universiteit Delft gestudeerd en is al ruim 20 jaar betrokken bij carwashbedrijven. Sinds 2015 is hij voorzitter van de afdeling Autowasbedrijven bij BOVAG, de branchevereniging voor mobiliteit in Nederland. Daarnaast is hij sinds 2015 lid van de Board of Directors van het International Carwash Association (ICA), de Internationale Branchevereniging voor Autowasbedrijven.

Edwin Keijzer (CFO) heeft ruim 15 jaar ervaring als accountant ​op financieel ​gebied en ​in advisering ​van directies. Hij is eindverantwoordelijk voor het financiële beleid en de financiële bedrijfsvoering. Daarnaast is hij ook financieel directeur van alle bedrijven vallende onder M.P. de Graaf Holding.

Jean-Paul Voet (COO) is eindverantwoordelijk voor het operationele management. Daarnaast is hij COO voor alle wasstraat vestigingen binnen M.P. de Graaf Holding. Bijna 20 jaar is hij werkzaam in de autobranche.

Structuur

Leendoel

BOB Autowas heeft de afgelopen jaren veel eigen vermogen geïnvesteerd in sustainabilitykwaliteitsverhoging en servicegerichtheid. De komende jaren investeert BOB Autowas verder in:

  • Optimalisering van een landelijke dekking van onze carwash-formule
  • Samenwerkingen met automotive- en retailbranche (o.a. leasemaatschappijen, supermarktketens, auto-importeurs en, auto-dealers)
  • Verdere verduurzaming van ons bedrijf
  • Verdere uitbreiding van ons eigen opleidingsinstituut  (BOB Academy)

Risico’s en zekerheden

Aan beleggen zijn risico’s verbonden. Het belangrijkste risico dat u loopt is dat BOB Autowas B.V. geen geld meer heeft om de lening terug te betalen of de rente te betalen. Dit zou onder meer kunnen gebeuren indien de marktomstandigheden wijzigen of er technologische tegenslagen zijn waardoor de plannen voor de toekomst niet kunnen worden gerealiseerd. In het prospectus is een volledig overzicht van risico’s opgenomen.

Meer informatie over BOB Autowas vindt u op de website.
Voor inhoudelijke vragen over de obligaties kunt u contact opnemen met Mevr. Jolanda de Vries, telefonisch bereikbaar op 0294-491.567 of per mail via [email protected].

Bekijk de effecten:

 Klik op de onderstaande knop voor het prospectus en overige documentatie:

Aanbod op NPEX-effectenbeurs: