Ontwikkelingen in het Vastgoed Fundament Fonds NV

Update Annexum | 27 juli 2020
Het voornemen was om in 2018 een emissie te starten met als doel verkopers en kopers te faciliteren. Onderdeel van de voorbereiding van de emissie was het verkrijgen van duidelijkheid van fiscale aspecten daarvan. De Belastingdienst heeft destijds aangegeven dat zij niet meegaat in het rulingverzoek dat de externe fiscalist namens het fonds had ingediend. Dit heeft tot gevolg dat het fonds haar compensabele verliezen kwijtraakt indien er meer dan 30% mutaties in het eigen vermogen plaatsvindt.

Door de inkoop en uitgifte van participaties zouden er mogelijk te veel mutaties in het eigen vermogen plaatsvinden, waardoor het risico op het verdampen van de compensabele verliezen steeds verder toeneemt. In dit geval zou het fonds vennootschapsbelasting moeten gaan betalen, hetgeen vanzelfsprekend negatieve impact heeft op het fonds.

Het risico dat door mutaties in het eigen vermogen de compensabele verliezen verdwijnen, wordt niet alleen veroorzaakt door de emissie, maar ook door de handel van participaties door participanten onderling. Om dit risico uit te sluiten heeft Annexum dan ook besloten de verhandelbaarheid door beleggers onderling tot nader order op te schorten. Dit betekent dat het Vastgoed Fundament Fonds NV vooralsnog niet terugkeert op het platform van NPEX.

Wij zijn ons ervan bewust dat er een aantal participanten zijn die hun belegging in Vastgoed Fundament Fonds (deels) wensen te verhandelen. Momenteel wordt nog steeds aan een passende oplossing gewerkt om aan deze wens tegemoet te komen. Deze oplossing en de termijn waarop is onder meer afhankelijk van het effect en verdere verloop van COVID-19 op het ingeslagen verkooptraject met als doel de gehele portefeuille (gefaseerd) te verkopen.

Uiteraard zullen wij onze beleggers in dit fonds op de hoogte blijven stellen van de verdere ontwikkelingen en vragen om geduld en begrip voor deze bijzondere tijden en omstandigheden.

Bereikbaarheid

Voor vragen over het Vastgoed Fundament Fonds NV kunt u contact op nemen met de relatiemanagers van Annexum. Zij zijn telefonisch bereikbaar op 020 – 572 01 01 of via [email protected].