Hilversum, 21 juni 2023

Hierbij een Xillio beleggersupdate over het uitbetalen van het voorgenomen dividend, zoals aangegeven in het prospectus en een verwachting van de omzet en EBITDA over H1 2023.

Vooruitlopend op de halfjaarresultaten verwachten wij dat zowel de omzet en EBITDA in H1 2023 hoger uitkomen dan H1 2022, exacte cijfers zullen wij in juli 2023 rapporteren.

Gezien de huidige financiële situatie, waarbij bij berekening van het uit te keren dividend de solvabiliteit boven de 35% ligt na uitkering, zijn wij voornemens om het eerste kwartaaldividend van bruto € 0,19 per certificaat uit te keren op 31 juli 2023.

De emissie staat nog open voor inschrijving, zodat u als u inschrijft op tranche 3, recht heeft op het dividend van juli 2023.

Onderstaand de data welke van belang zijn voor het bezit van certificaten en dus de uitbetaling van het dividend op 31 juli 2023.

  • Donderdag 13 juli 2023 einde inschrijving tranche 3
  • Donderdag 20 juli 2023 uitgifte tranche 3
  • Maandag 24 juli 2023 record date & ex dividend datum
  • Maandag 31 juli 2023 betaaldatum

Zodra de halfjaarresultaten beschikbaar zijn zullen we deze publiceren op de NPEX website.

Rikkert Engels
CEO Xillio Nederland BV