Woerden, 2 februari 2023

Stand van zaken
Vanaf dit jaar zullen we u berichten op het niveau van de holding van PerfoTec, Perfo Knowledgy B.V., omdat momenteel een tweede emissie loopt bij NPEX via de holding. De verplichtingen van de eerste obligatielening zijn overgenomen door de holding. Onder onze holding vallen, naast PerfoTec BV, ook PerfoTec Inc. in de USA, en de nieuwe werkmaatschappij PerfoTec Films BV.

Financiële cijfers 2022
In PerfoTec Inc. is dit jaar de omzet verdrievoudigd ten opzichte van 2021, van $ 330K naar $ 1 miljoen. Bij PerfoTec B.V. hebben we het eerste halfjaar een vertraging in de gerealiseerde omzet gezien. In het 2e halfjaar is er een kleine inhaalslag geweest bij de gerealiseerde omzet maar ligt het omzetniveau van 2022 op jaarbasis ongeveer gelijk met dat van 2021. De redenen zijn al eerder toegelicht: door o.a. de onzekerheid rondom de oorlog en gevolgen daarvan voor energiekosten, hebben grote klanten projecten doorgeschoven naar 2023.

Doordat we onze vaste kosten sterk in de hand hebben, verwachten we dat het bedrijfsresultaat bij PerfoTec B.V. rondom break-even niveau ligt. Bij de nieuwe folie dochter PerfoTec Films is in het eerste boekjaar 2022 een klein aanloopverlies genoteerd.

De totale omzet is weliswaar achtergebleven, echter het uiteindelijke resultaat voor belastingen voor Perfo Knowledgy B.V. zal hoger uitvallen dan in het bericht van 22 december 2022 gecommuniceerd. De EBITDA zal op ongeveer € 525K uitkomen. Deze hadden we in december nog conservatief ingeschat op € 149K. Het verschil wordt veroorzaakt door vrijval op een aantal balansposten, en doordat een aantal gebruikelijke posten zijn geactiveerd en voorraad correcties gunstig zijn uitgevallen. De accountantscontrole loopt nu.

Interne aanpassingen en marketing
Om de groei te gaan realiseren heeft het managementteam van PerfoTec samen met de Raad van Advies vanaf december regelmatig overleg. De organisatiestructuur is aangepast en we hebben al een aantal wijzingen doorgevoerd, zodat we met meer focus en structuur nieuwe en bestaande klanten kunnen benaderen. Zo hebben we geconstateerd dat we meer aandacht moeten geven aan onze bestaande klanten. Met hen willen we de relatie versterken om daar de kwaliteit en de technologie te kunnen waarborgen. We hebben dan ook een vacature voor een Customer Success Consultant bij een recruiter uitstaan.

Op 7 februari zijn wij aanwezig op de Career Day van de Universiteit van Wageningen om actief te scouten voor een tweede Product Manager Fresh Produce.

Zodra binnenkort een werkvergunning is afgegeven in de VS, kunnen we bij PerfoTec Inc. onze eerste collega daadwerkelijk in dienst nemen. Zij gaat ter plaatse demo trajecten bij bestaande en nieuwe klanten begeleiden.

Dit zal de omzetgroei van PerfoTec Inc. gaan versterken, omdat we dan lokaal sneller kunnen schakelen. Dit is een belangrijke voorwaarde van de -overwegend grote- afnemers in de VS om te investeren in meer systemen van PerfoTec.

Verder hebben we enkele taken binnen het management herverdeeld en hebben we concrete KPI’s vastgesteld die ons gaan helpen met het verder professionaliseren van onze organisatie.

Het re-design van onze website gecombineerd met online marketingcampagnes en het plaatsen van wekelijkse content, heeft geleid tot 60% groei van het aantal volgers op onze LinkedIn-pagina. We zien tegelijkertijd ook het aantal offerte aanvragen via de website sterk toenemen.

Met het structureren van onze aandacht en processen verwachten we dat de exponentiële omzetgroei alsnog gaat plaatsvinden vanaf 2023.

Product en marktontwikkeling, vooruitblik 2023
De ontwikkeling van de recyclebare transparante folie loopt voorspoedig. De lopende octrooiaanvraag voor deze revolutionaire folie zal op basis van een positief search report van het Europese octrooibureau worden toegekend. De fine-tuning van deze folie is nu op het niveau aangeland dat deze geschikt wordt gemaakt voor bakjes, schaaltjes en zakken verpakkingen. Bij sommige groente soorten wordt deze recyclebare folie in 2023 al commercieel inzetbaar, met als grote voordelen: de folie kan meer dan 30% dunner worden dan bestaand plastic, en de houdbaarheid van de producten kan minimaal verdubbelen.

PerfoTec heeft de ambitie om deze nieuwe folie voor alle groente en fruitsoorten en alle verpakkingsoplossingen geschikt te maken. De eerste focus voor marktintroductie van deze folies komt te liggen bij foodservice verpakkingen, zoals gesneden ijsbergsla voor McDonalds en Burger King. Hier verwachten we de grootste kans op een snelle uitrol, omdat de vermindering van plastic meer dan 50% zal zijn ten opzichte van de huidige folies, en dus ook een directe kostenbesparing voor onze klanten zal opleveren.

Tegelijkertijd zijn de lopende contacten met Walmart en Sam’s Club in de VS nu in een nieuwe fase, waarbij concrete demo projecten voor aardbeien in Q1 op winkelniveau zullen worden gevalideerd op houdbaarheid en vermindering van voedselverspilling. Dit gebeurt in samenwerking met onze huidige PerfoTec afnemers in Californië. Daarnaast staan nog 2 projecten met spinazie en baby leaves (sla) in de steigers voor eenzelfde traject bij Walmart in Q2. Inmiddels is de interesse bij andere retailers in de VS, o.a. Costco, steeds groter om het aantal groente en fruit producten met PerfoTec uit te gaan breiden.

Wij beschikken over een groot netwerk aan wereldwijde partners en distributeurs. Dit is een belangrijke basis onder ons businessmodel, omdat het een hefboomwerking geeft voor de groei. Wij blijven dan ook de prioriteit geven aan het versterken en opzetten in Europa en de rest van de wereld van partnerships met grote foliebedrijven die onze gepatenteerde folies onder licentie op de markt kunnen gaan brengen.

Momenteel worden ook de samenwerkingen met onze distributeurs verder geconcretiseerd en worden realistische doelen gesteld, met onderliggende verkoopplannen in een aantal grote markten. Vanaf januari 2023 loopt de order intake volgens begroting. De vooruitzichten voor Q1 en Q2 zijn goed.

Tenslotte: voor de pallet oplossing voor hele pallets groenten en fruit heeft PerfoTec een octrooi (PCT) aanvraag ingediend in december 2022, en dit concept – oor de grote volume stromen groenten en fruit- wordt in 2023 met 2 vooraanstaande teelt- en handelsbedrijven uitontwikkeld, en wellicht al in september 2023 in de markt geïntroduceerd.

Voor bloemen werken we aan de introductie van de zeevracht oplossing voor rozen. Dit project wordt geleid door een nieuwe collega, productmanager bloemen, zoon van een Nederlandse bloemenkweker.

Wij zijn wederom aanwezig op de Fruit Logistica beurs op 8, 9 en 10 februari 2023 in Berlijn. Dit is de grootste beurs ter wereld voor groenten en fruit. Alle 3 dagen is onze agenda al helemaal volgeboekt met afspraken.