Delft, 31 januari 2023

Resultaten Q4 2022*

Over het vierde kwartaal van 2022 is de omzet van ZEPCAM uitgekomen op Euro 1,01M. Dit is een daling van 14% t.o.v. het vierde kwartaal van 2021.Voor het hele jaar is de omzet uitgekomen op Euro 2,27M, een daling van 19% t.o.v. 2022.

De daling van de omzet t.o.v. 2021 hangt samen met een aantal factoren. Naast een algemene invloed van de onzekere politieke en economische situatie die met name bij overheidsaanbestedingen een rol spelen zijn dat:

  • In 2022 waren er geen grote nationale tenders. Die staan wel op stapel in 11 Europese landen.
  • De oplevering van het complete ZEPCAM T3 systeem (met onder meer het toevoegen van functionaliteiten) heeft in 2022 vertraging opgelopen waardoor ook de marketing en verkoop pas later kon starten.
  • Diverse lokale overheden hebben de aanschaf van bodycams uitgesteld i.v.m. gestegen energiekosten.

Speerpunt in het business model van ZEPCAM is het creëren van recurring revenue middels verkoop van software licenties. En daar zijn we in 2022 succesvol in geweest. De software licentieomzet is in 2022 met 19% gestegen naar Euro 0,83M (36% van de omzet). In 2023 zal dat op basis van reeds gesloten contracten zeker Euro 1,0M worden en naar verwachting verder doorgroeien.

Ondanks de lagere omzet over geheel 2022, heeft de onderneming het afgelopen jaar een aantal goede stappen kunnen zetten:

  • Oplevering en verkoop van het T3 (live) systeem met de bijbehorende back end, met een aanzienlijke lijst van eerste referentieklanten, waaronder de politie van de deelstaat Berlijn en de Deense spoorwegen die eerste orders hebben geplaatst.
  • Verdieping van het marktleiderschap in Nederland. Inmiddels hebben 150 gemeenten hun BOA’s toegerust met de ZEPCAM bodycam. Daarnaast zijn in 2022 drie nieuwe OV-bedrijven voor hun controleurs overgegaan naar het gebruik van onze bodycams. Ook konden inspecties zoals Agentschap Telecom en natuurbescherming met Staatsbosbeheer aan de klantenlijst worden toegevoegd.
  • Uitbreiding van het aantal Duitse deelstaatpolities naar vier: naast Hessen/Frankfurt, Niedersachsen/Hannover zijn dat de stadstaten Hamburg en (zoals vermeld) Berlijn.
  • Door verbetering en vertaling van de website en met gerichte onlinecampagnes genereerden we meer dan 500 leads, waarvan helft uit Zuid Europa waar bodycams pas recent toegelaten zijn of worden.
  • Met nieuwe reseller-partners is een goed gevulde pijplijn opgebouwd naar tientallen lokale politiekorpsen en handhavers in België, Frankrijk, Duitsland, Italië en Zwitserland. Momenteel heeft de onderneming in totaal voor Euro 13M aan voorstellen/offertes uitstaan.

Vereenvoudiging organisatie

In verband met de lagere omzet in 2022 en onzekerheid over het tempo waarin de markt in Europa in 2023 zal groeien, en met het oog op de toenemende focus op de Europese markt, heeft de Board besloten om de organisatie te vereenvoudigen en te rationaliseren. Dit wordt bereikt door afscheid te nemen van een aantal mensen (vaste krachten en inhuur), het terugbrengen van de kosten voor de verschillende ondersteunende diensten en aanpassingen op het gebied van huisvesting.

Ook de management board zal worden verkleind. De huidige CEO zal per 1 februari terugtreden uit zijn positie. Wel zal hij dit jaar nog betrokken blijven als adviseur op strategische (klant-) projecten. Medeoprichter Bart van der AA, die momenteel Chief Product Officer is, zal de positie van CEO gaan vervullen.

Naar verwachting zal de onderneming met deze aanpassingen ca. Euro 0,9M op jaarbasis besparen. De eenmalige kosten die hiermee gepaard gaan worden geschat op Euro 0,2M.

Met deze maatregelen is ZEPCAM voorbereid op een mogelijkerwijs nog steeds trage marktin 2023, maar is de onderneming tegelijkertijd in staat om relatief snel weer op te schalen als de markt of klant orders daarom zou vragen. Dankzij de genoemde aanpassingen verwacht ZEPCAM over het hele jaar 2023 nagenoeg cash flow break even te zijn.

Bij de publicatie van de jaarcijfers en de daarop volgende algemene vergadering van aandeelhouders zal hierover in meer detail toelichting worden gegeven.

*Op de vermelde omzetcijfers is geen accountantscontrole toegepast.