Almelo, 11 januari 2023

Aan de houders van obligaties die Bouman Industries B.V. heeft uitgegeven op grond van het prospectus van 21 juni 2016.

Beste Obligatiehouders,

Het overleg met de investeerder voor de Sales en Leaseback heeft geresulteerd in een positieve houding van de investeerder. Deze is thans bezig binnen zijn eigen organisatie de benodigde middelen vrij te maken.

Aangezien wij nu mede afhankelijk zijn van derden partijen kunnen wij u nog geen termijn noemen waarbinnen de transactie zal plaatsvinden.

De aflossing van de obligatielening zal volgens afspraak uiterlijk 10 april 2023 plaatsvinden.

Bouman zal u middels persberichten op de hoogte houden van het verdere verloop van de transactie.

Met vriendelijke groet,

Bouman Industries B.V.
Wilco van Wijck
CEO