Leeuwarden, 9 januari 2023

Inmiddels is er voor bijna € 700.000 ingeschreven op de 8,5% obligatielening van De Tocht. Er is besloten de inschrijvingstermijn te verlengen.

Op maandag 16 januari 2023 worden de obligaties uit de tweede tranche uitgegeven, waarna deze rentedragend zijn. De verlengde inschrijvingstermijn eindigt op woensdag 8 januari 2023*. Na sluiting van de verlengde inschrijfdatum zal op woensdag 15 februari 2023 de derde tranche worden geplaatst. De obligaties zullen op donderdag 16 februari 2023 verhandelbaar zijn op de NPEX-effectenbeurs*.

Tijdslijn*
Maandag 9 januari 2023 om 17:00 uur Sluiting tranche 2
Maandag 16 januari 2023 Uitgifte tranche 2
Woensdag 8 februari 2023 om 17:00 uur Sluiting tranche 3
Woensdag 15 februari 2023 Uitgifte tranche 3
Donderdag 16 februari 2023* Eerste handel mogelijk via NPEX

*Behoudens verkorting/ verlenging van de inschrijvingstermijn.

Hoogachtend,

Hans Staal (Zakelijk directeur)