Leeuwarden, 8 februari 2023

Op de emissie van de 8,5% obligatielening van Elfstedenmusical De Tocht is inmiddels voor bijna € 760.000 ingeschreven. Er is besloten de inschrijvingstermijn te verlengen naar een vierde en vijfde tranche.
 

Op woensdag 15 februari 2023 worden de obligaties uit de derde tranche uitgegeven, waarna deze rentedragend zijn.  

De inschrijvingstermijn voor tranche 4 eindigt op woensdag 8 maart 2023, waarna de obligaties op woensdag 15 maart 2023 worden uitgegeven* 

De inschrijvingstermijn voor tranche 5 eindigt op dinsdag 11 april 2023, waarna de obligaties op maandag 17 april 2023 worden uitgegeven*

Tijdslijn   
Woensdag 15 februari 2023  Uitgifte tranche 3 
Woensdag 8 maart 2023 om 17:00 uur  Sluiting tranche 4 
Woensdag 15 maart 2023  Uitgifte tranche 4 
Dinsdag 11 april 2023 om 17:00 uur  Sluiting tranche 5 
Maandag 17 april 2023  Uitgifte tranche 5 
Dinsdag 18 april 2023  Eerste handel mogelijk via NPEX* 

*Behoudens verkorting/ verlenging van de inschrijvingstermijn.

Hoogachtend,

Hans Staal (Zakelijk directeur)