Tilburg, 23 december 2022

Beste Obligatiehouders,

Onze ambities 4 jaar geleden waren groots en ambitieus. Om dit te realiseren was er kapitaal nodig. NPEX heeft ons de mogelijkheid geboden om samen met u dit pad te bewandelen. Daar zijn wij u allen zeer dankbaar voor.

Zoals bij onze laatste vergadering besproken zouden wij u berichten over het vervolgtraject van de aflossing van de uitstaande obligatielening. Wij hebben besloten het traject voor herfinanciering voort te zetten buiten de NPEX. Dit omdat wij met de huidige kennis van mening zijn dat een andere vorm voor ons op dit moment passender is.

De kans die u ons geboden heeft door in ons te vertrouwen en bij ons te belegen heeft ons geholpen onze ambities na te streven. We zijn trots op hetgeen we in de afgelopen 4 jaar hebben bereikt. Dit hadden we niet kunnen doen zonder u.

Wij willen u danken voor het gestelde vertrouwen

Mark de Graaf

Remco Trebus

BOB Autowas B.V.