Leeuwarden, 8 december 2022

Op de 8,5% obligatielening van De Tocht is inmiddels voor bijna € 600.000 ingeschreven. Hiermee is het minimumbedrag voor uitgifte van € 500.000 gehaald!

Om beleggers nog de kans te geven in te schijven op de emissie is besloten de inschrijvingstermijn te verlengen naar een tweede tranche. Op donderdag 15 december 2022 worden de obligaties uit de eerste tranche uitgegeven, waarna deze rentedragend zijn.

De verlengde inschrijvingstermijn eindigt op maandag 9 januari 2023, waarna op maandag 16 januari 2023 de obligaties uit de tweede tranche worden uitgegeven*.

Tijdslijn*
Donderdag 8 december 2022 om 17:00 uur Sluiting tranche 1
Donderdag 15 december 2022 Uitgifte tranche 1
Maandag 9 januari 2023 om 17:00 uur Sluiting tranche 2
Maandag 16 januari 2023 Uitgifte tranche 2
Dinsdag 17 januari 2023 Eerste handel mogelijk via NPEX

*Behoudens verkorting/ verlenging van de inschrijvingstermijn.

Hoogachtend,
Hans Staal (Zakelijk directeur)