Hilversum, 7 december 2022

Op de emissie van de INDICA 9% obligatielening is inmiddels voor bijna € 760.000 ingeschreven. Op vrijdag 16 december 2022 worden de obligaties uit de tweede tranche uitgegeven, waarna deze rentedragend zijn.

Er is besloten de inschrijving op de huidige obligatie emissie niet te verlengen. De verhandeling van de obligaties uit beide tranches is daarom vanaf maandag 19 december 2022 mogelijk via de NPEX-effectenbeurs.

Wij danken u voor uw vertrouwen in INDICA.

Wij zien zelf in de huidige markten dat men meer terughoudend is. Daarmee doelen wij niet alleen op het beleggerssentiment, maar ook op de strategie van INDICA om die versneld uit te voeren, zoals wij die in de maanden vóór september 2022 zagen.

In de huidige markt groeien wij nog steeds en dat zullen wij blijven doen, maar is er minder kapitaal nodig om een reële groei te verwezenlijken in het komend jaar.

U heeft nog tot donderdag 15 december 2022 17:00 uur de tijd om in te schrijven op de emissie voordat deze definitief sluit. Zodra het sentiment in de markten positiever is geworden kunnen wij een update geven op de plannen en onze prospectus.

Nogmaals dank voor het vertrouwen.

Hoogachtend,

INDICA
Elmar Pigeaud (COO)

AFM-regel lang