Zwaag, 17 november 2022

Geachte heer, mevrouw,

Namens R&R Mechatronics International B.V. (hierna: ‘RR Mechatronics‘) bericht ik u als volgt.

Per 31 december 2022 zal er een wijziging in de bedrijfsvoering plaatsvinden. Bestuurder van RR Mechatronics, de heer Jan Buis zal per deze datum, op eigen verzoek, aftreden als bestuurder. Tegelijkertijd zal er een nieuw bestuurslid worden benoemd. Het gaat dan om de heer Thijs van der Meer, Chief Operating Officer van RR Mechatronics. Thijs van der Meer is sinds september 2021 verbonden aan RR Mechatronics. RR Mechatronics is voornemens zo spoedig mogelijk ook een nieuwe bestuurder aan te stellen in de rol van CEO. Tot die aanstelling zal de heer Thijs van der Meer als interim-CEO opereren.

De order intake van de Starrsed instrumenten is boven budget. RR Mechatronics verwacht, na de eerder besproken vertraging in het new product development proces, een eerste volledig nieuw product in de aangekondigde vernieuwing van de Starrsed lijn in 2024 te introduceren. Ondanks dat onze OEM-klant vertraging heeft opgelopen met zijn marktintroductie van de nieuwe RPI (eerste leveringen door RR Mechatronics december 2021), stuwt dit product de omzet van 2022. De verkoop van de Lorrca stijgt sterk. Redenen daarvoor zijn het na corona weer opstarten van clinical trials voor specifiek sikkelcelziekte en de stijgende populariteit onder pharmabedrijven die de Lorrca al in hun medicijnontwikkelfase inzetten.

De leveringen en wederkerende omzetten van producten zoals reagens, controlebloed en onderdelen liggen op schema.

RR Mechatronics ondervindt nog steeds veel last van verstoorde supply chains. Dit betekent dat wij regelmatig niet in staat zijn geplande leveringen voor nieuwe producten op tijd te produceren. Onze klanten anticiperen hierop door de lange levertijden die wij afgeven, in hun projectplanningen te gebruiken.

Ondanks dit verwacht de onderneming een sterke omzetgroei te boeken in 2022. De productiecapaciteit voor het eerste kwartaal 2023 is reeds geheel gevuld.

Met vriendelijke groet,

Jan Buis
CEO