Dordrecht, 4 oktober 2022

Inleiding

In februari 2022 informeerden wij u over de eerste stappen van een succesvolle turn around na de moeilijke periode als gevolg van COVID-19. Middels deze update willen wij u, onze belangrijke stakeholders, informeren over de voortgang van dit proces. Wij concentreren ons in deze update op de belangrijkste werkmaatschappij, Safeway B.V., maar zullen ook kort stilstaan bij de andere groepsmaatschappijen.

Actuele situatie

De omzet doelstelling voor het eerste halfjaar van 2022 is gerealiseerd. De Safeway gangway van het type Seagull mag zich verheugen in een steeds verder toenemende belangstelling en outperformt onder moeilijke omstandigheden zoals grote hoogte en hoge golven. Dit geeft vertrouwen voor de toekomst. Anderzijds vertoont de unit, door de aanhoudend zware belasting van de 24/7 operaties in Taiwan, kinderziektes en aandachtspunten welke niet ongebruikelijk zijn bij een innovatief, technisch hoogstaand product. De kosten die hierbij gepaard gaan drukken op de bruto marge en zetten de resultaten onder druk.

Zoals in eerdere berichten aangegeven is het ook belangrijk de organisatie op enkele plaatsen uit te breiden met engineers, hydrauliek- en besturingsspecialisten. De wereldwijde aanwezigheid, het werken in verschillende tijdzones en de voortdurende wens tot verbetering van de betrouwbaarheid maken dit noodzakelijk om de geplande verdere groei te realiseren.

De aanhoudend hoge olieprijs resulteert ook in een verhoging van het aantal aanvragen in de divisie bulkhandling waarin van Aalst Marine & Offshore B.V. en Cargomaxx B.V. actief zijn. Inmiddels zijn er contracten gesloten voor de levering van een cement carrier en hopen we in Q4 een vergelijkbare deal te kunnen melden. Ook voor de levering van een bulkhandling systeem is een contract gesloten waardoor Van Aalst Marine & Offshore B.V. goed gepositioneerd is om haar doelstellingen voor 2022 te realiseren.

Voor Cargomaxx B.V. en Cargomaxx Drilling B.V. verwachten wij op korte termijn geen concrete resultaten gezien de beperkte interesse tot nieuwbouw van boorplatformen en/of drillships.

Mulder Europe B.V. heeft nog immer last van de Stikstof en PFAS crisis en blijft achter bij de doelstellingen. Per 1 september is  een nieuwe bedrijfsleider gestart en hopen we op meer focus op de sales activiteiten bij deze vennootschap.

Tenslotte nog een korte blik op de Noorse deelnemingen. Nortek Services AS ligt op koers om de doelstellingen voor 2022 te realiseren. De vraag naar specialisten blijft ongewijzigd hoog en het past in onze strategie om de onderneming heel voorzichtig te laten groeien.

Techano AS blijft aandacht vragen van het managent maar is er in geslaagd een nieuwe order te sluiten voor een bijdrage aan een offshore fish farm. De vooruitzichten in de Aquaculture en Offshore Fish Farming business blijven positief en de onderneming doet nog op diverse fronten mee om nieuwe orders.

Voorlopige resultaten 2021/Jaarrekening 2021

Zoals reeds aangegeven tijdens de vergadering met de obligatiehouders in december 2021 alsmede het beleggersbericht over het 2e halfjaar van 2021 zal Van Aalst Group B.V. ook in 2021 verliesgevend zijn. Als gevolg van een wisseling van accountant in Noorwegen is de jaarrekening van onze Noorse deelnemingen helaas vertraagd waardoor de geconsolideerde jaarrekening van Van Aalst Group B.V. niet kan worden afgerond. Wij verwachten die op korte termijn met u te kunnen delen.

Outlook 2022

Zoals aangegeven is de omzetdoelstelling voor het eerste halfjaar van 2022 gerealiseerd.  Door een aantal storingen bij Safeway in mei en juni is de geprognotiseerde marge helaas niet gehaald en blijven we daar ca 500.000 achter op budget. Het management verwacht niet dat we dit in de tweede helft van dit jaar gaan goedmaken waardoor we de geplande 3,5 miljoen EBITDA geconsolideerd naar verwachting niet zullen realiseren. Mocht deelneming Techano een additionele order voor een fish farm scoren zullen zij hun budget outperformen maar dochteronderneming Mulder Europe BV zal ook niet in staat zijn haar doelstellingen te realiseren. Samengevat is onze best estimate een EBITDA voor 2022 van ca 1,5 mio hetgeen een forse verbetering is ten opzichte van 2020 en 2021 maar een teleurstelling ten opzichte van de doelstelling voor 2022.

De commerciële successen sterken het management in het eerder uitgesproken vertrouwen in de toekomst. Duidelijk is dat onze units competitief presteren en de vraag naar onze units toe neemt. Echter, om consistenter te kunnen presteren dient de betrouwbaarheid toe te nemen en zal een maintenance plan opgesteld moeten worden om dit te realiseren.  Dit heeft de aandacht van alle stakeholders, mede in het licht van de discussie over uitbreiding van de rental vloot en de uitbouw van de organisatie.

Samenvatting en conclusie

Van Aalst Group heeft in 2020 en 2021 zwaar te lijden gehad onder de gevolgen van de Covid pandemie. Wij informeerden u daar over middels de eerdere beleggersupdates en ook op de jaarvergadering kwam dit onderwerp uitgebreid aan de orde.  Wij committeerden ons ook u frequenter te informeren over de voortgang binnen onze onderneming en ook om die reden deze update.

Wij zijn trots op het feit dat onze commerciële inspanningen succes ressorteren. De omzetdoelstellingen welke wij voor het eerste halfjaar hadden gesteld zijn gerealiseerd. Echter, met de intensieve belasting van de systemen,  de 24/7 operaties, komen ook storingen aan het licht die een negatieve impact hebben op de bruto marge en de kosten.  Hierdoor blijft Van Aalst Group B.V. achter op haar EBITDA doelstellingen.

De commerciële successen hebben helaas nog niet geleid tot het realiseren van de financiële doelstellingen. Positief is dat er inmiddels sprake is van een positieve kasstroom. De focus van het management zal de komende periode moeten liggen op verhoging van de technische betrouwbaarheid en de eerder besproken  wederopbouw van de organisatie en versterking van de afdeling operations. De eerste stappen zijn gezet door het opbouwen van een “hub” in Taiwan.

De druk op de (smalle) organisatie blijft ook de komende maanden hoog. Echter, het markt potentieel is hoog, de unit presteert onder uitdagende omstandigheden beter dan haar concurrenten en dat dient de basis te zijn voor het uitspreken van vertrouwen in de toekomst.

Dordrecht, 4 oktober 2022