Delft, 31 augustus 2022

Het eerste half jaar van 2022 heeft voor ZEPCAM in het teken gestaan van het versterken van onze commerciële slagkracht in onze kernlanden, het introduceren van de live streaming bodycam T3, het versnellen van de ontwikkeling van onze softwaretechnologie en verkrijgen van aanvullende financiering. In Duitsland werd de politie en de brandweer van de deelstaat en hoofdstad Berlijn als nieuwe klant verworven met de T3 bodycam. In Nederland werd de mijlpaal bereikt van 100
gemeentes waarvan de BOA’s werken met onze bodycams terwijl in België de mijlpaal van 25 Politiezones werd bereikt.

Omzet en commerciële activiteiten

Wat betreft orders is het jaar trager begonnen dan gepland en werd een omzet gerealiseerd van € 0,81 miljoen versus € 1,05 miljoen vorig jaar. Met name de timing van het vallen van nieuwe grote tenders is lastig te sturen waardoor de omzet in het eerste half jaar iets achterblijft ten of zichtte van dezelfde periode vorig jaar. Er lopen verschillende grotere tenders die de omzetontwikkeling positief unnen beïnvloeden. De omzet van onze vaste stroom aan licentie-inkomsten (’recurring revenue’) bij bestaande klanten groeide gestaag gedurende de eerste helft van het jaar en was in juni ruim 10% hoger dan het gerealiseerde bedrag in de maand januari. Dit is een belangrijke indicator dat bestaande klanten tevreden zijn.

Intussen hebben wij onze positie in onze kernlanden flink versterkt. In Nederland hebben wij ons marktleiderschap weten te bevestigen en werken de BOAs van inmiddels 103 gemeentes met onze bodycams. Ook heeft Staatsbosbeheer gekozen haar ‘natuur-BOAs’ uit te rusten met bodycams van ZEPCAM. In Duitsland heeft de politie en brandweer van de hoofdstad en deelstaat Berlijn onlangs gekozen voor ZEPCAM met onze nieuwe T3 bodycam: een perfecte referentie klant! Hiermee hebben we nu 4 deelstaten als klant (een kwart van het totaal aan deelstaten), en wordt er door nog 4 deelstaten getest. Daarnaast zetten wij in Duitsland vol in op de lokale handhavingsdiensten en brandweer middels een nieuw geworven partner en inzet van extra mensen.

In België heeft de 25e politiezone voor ZEPCAM gekozen. In Frankrijk hebben wij een nieuwe partner aan ons gebonden die zich specifiek op de lokale handhaving (‘police municipal’) richt. Deze lokale handhavers mogen na een recente verruiming van de wetgeving met bodycams werken. Ook in Zwitserland hebben wij een nieuwe partner verworven, die voor haar eigen activiteiten reeds alle 26 politiekantons als klant heeft.

Voor Australië/Nieuw Zeeland en voor Latijns Amerika hebben wij inmiddels distributieovereenkomsten gesloten met 2 gedegen partners die de hele regio voor ZEPCAM bewerken, beleveren en servicen.

Introductie live streaming bodycam T3

In de afgelopen periode is de live streaming bodycam T3 geïntroduceerd bij potentiële klanten en met een positieve respons. In Nederland heeft de gemeente Breda gekozen om T3’s aan te schaffen voor hun BOA-handhavers. In Duitsland heeft zoals gezegd de politie en brandweer van de deelstaat Berlijn gekozen voor onze T3. Onze distributeur in Australië/Nieuw Zeeland heeft haar eerste klant verworven voor de T3 en in Latijns America is onze partner dicht bij een akkoord met een grote hoofdstad als eerste T3 klant aldaar. Daarnaast lopen er veel testen bij potentiële klanten in verschillende doelgroepen.

Ontwikkeling van onze softwaretechnologie

Ondanks de krappe arbeidsmarkt hebben we ons software development team weten te versterken. Inmiddels zijn de integraties van ons ZEPCAM systeem met de meldkamersystemen van Milestone Xprotect en Genetec Clearance gereed. Hiermee kunnen we actief de beveiligingsmarkt gaan betreden. Daarnaast zijn we ver gevorderd met het uitbreiden van de T3 functionaliteit van ‘streaming’ naar ook ‘recording’ (het opnemen van beelden op de bodycam). Dit verbreedt onze mogelijkheden met de T3 naar meer verschillende publieke en private toepassingen en organisaties.

Aanvullende NPEX financiering en vooruitzichten

Op onze converteerbare obligatie die momenteel voor inschrijving op NPEX open staat is inmiddels voor bijna € 1M ingeschreven. De eerste 2 tranches zijn in de maanden juli en augustus afgewikkeld. Wat betreft de vooruitzichten zijn wij positief gestemd. De onderliggende markt ontwikkelt zich gunstig en staat nog aan de beginfase wat betreft de adoptie van bodycams. Met name in de publieke sector kunnen trajecten echter lange doorlooptijden hebben. Tegelijkertijd wordt Europa momenteel geconfronteerd met bijzondere geopolitieke omstandigheden, hoge inflatie, het risico van recessie, en verstoring productieketens en distributiekanalen. Het is voor ons derhalve moeilijk om een concrete verwachting voor het hele jaar uit te spreken.