26 augustus 2022

RR Mechatronics (RRM) heeft in de eerste helft 2022 een sterk hogere omzet gescoord vergeleken met de eerste helft 2021. Wegens aanhoudende supply chain problemen lukte het echter niet om al onze instrumenten op de initieel bevestigde datum te leveren. Het orderboek is voor RRM begrippen nog steeds zeer hoog. Dit wordt met name gestuwd door de grote eerste order voor de in december 2021 gelanceerde RPI. Deze order loopt tot en met april 2023. De omzetten uit de RPI-lijn zijn op budget.

De omzetten uit de Starrsed-lijn van bezinkingsinstrumenten lopen vanwege de eerdergenoemde supply chain problemen iets achter op budget. Kijkende naar de reeds door klanten geplaatste orders voor het 2e halfjaar van 2022 wordt met de Starrsed-lijn een hogere dan gebudgetteerde omzet verwacht.

De Lorrca-lijn heeft nog steeds last van vertraagde opzet en uitvoering van clinical trials. De order intake lag in de eerste helft 2022 bijna op budget, in de uitlevering is vertraging ontstaan die naar verwachting in het derde kwartaal 2022 wordt ingelopen. De verwachtingen over geheel 2022 zijn dat de gebudgetteerde omzet zal worden gehaald. De eerdergenoemde en belangrijke sikkelcel medicijntrial in Nigeria start komende maand september.

Ondanks de supply chain problematiek, zijn wij in staat geweest om de gebruikers van onze instrumenten steeds te voorzien van reagents, onderdelen en support. Onze voorraden zijn daarvoor naar hoge(re) niveaus aangepast.

Zoals vermeld tijdens de vergadering van obligatiehouders op 14 juli jl. heeft de introductie van de nieuwe Starrsed-lijn vertraging opgelopen. Om de extra uitgaven van de deze vertraging van de introductie van de nieuwe Starrsed-lijn op te vangen hebben de aandeelhouders van RRM in de eerste helft 2022 het eigen vermogen met € 3 miljoen versterkt. Wij verwachten in de loop van het derde kwartaal 2022 bekend te kunnen maken wat het introductieschema wordt.

Jan Buis
CEO