Woerden, 16 Augustus 2022

Terugblik
De definitieve cijfers over 2021 laten niet alleen bij PerfoTec BV maar ook bij de zusterorganisatie PerfoTec Inc. een positief bedrijfsresultaat zien. Ook passen de stappen die PerfoTec in 2021 heeft gezet door nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan in het jaar thema “het jaar van uitbreiding”. Door de komst van onze twee nieuwe Global Sales zijn we goede stappen aan het zetten om de naamsbekendheid van PerfoTec te vergroten, ons klantenbestand uit te breiden en
nieuwe markten te ontginnen.

Stand van zaken
Het vergroten van de naamsbekendheid wordt mede vormgegeven door een re-design van onze website waarna online marketing campagnes de oplossingen van PerfoTec nog gerichter sleutel personen kunnen bereiken. De ontwikkelingen in de Amerikaanse markt maken dat de zusterorganisatie – PerfoTec Inc. – het
thema “het jaar van groei” eer aan doet. Meerdere grote retailers in Amerika zijn nieuwsgierig geworden naar de oplossingen die PerfoTec te bieden heeft om de houdbaarheid van verse producten te verlengen. De voorbereidingen om dit in goede banen te leiden zijn volop in gang gezet waarbij de focus ligt om de leveranciers aan retailers te versterken in hun positie om zelf bij diverse retailers onafhankelijk te blijven in ons advies. De situatie in Oekraïne heeft ertoe geleid dat de verwachte uitbreiding bij een Poolse klant is stopgezet omdat deze klant haar 2e fabriek in Oekraïne heeft moeten sluiten. Het kwaliteitsverschil wat deze klant – door het gebruik van onze oplossingen – heeft weten te realiseren leidt wel tot een begin van een aanzuigende werking. Steeds meer andere partijen in Europa beginnen navraag te doen wat PerfoTec voor hen kan betekenen. Ook vragen steeds meer kwaliteitsmanagers om demo opstellingen van onze PerfoTec apparatuur bij hun eigen verpakkingslijnen om het resultaat met eigen ogen te kunnen aanschouwen. We verwachten dat deze demo opstellingen uiteindelijk over gaan tot de daadwerkelijke aanschaf van deze apparatuur omdat het met “eigen ogen zien” nog steeds de beste verkoopstrategie blijkt te zijn. PerfoTec heeft de afgelopen periode met diverse houdbaarheidstesten bij tulpen, rozen, gladiolen en lelies een nieuw marktsegment gevonden voor de PerfoTec LinerBag toepassing. PerfoTec gaat dit onderzoek uitbreiden naar meer verse (snij)bloemen en bloembollen. De tijdelijke positie van een productmanager bloemen wordt dus nu omgezet naar een permanente functie en we zijn voor deze functie dan druk aan het werven.

Financiële cijfers januari – juni 2022
De omzet loopt fors achter de verwachte prognose terwijl de orderportefeuille op dit moment groter is dan ooit is. Naar verhouding is het bedrijfsresultaat op orde omdat de vaste kosten lager dan begroot zijn en de inkoopkosten laag zijn doordat we veel machines uit voorraad hebben kunnen samenstellen. Bij PerfoTec zien we al sinds jaar en dag dat de order intake in het tweede half jaar een inhaalslag vertoond zodat de cijfers aan het einde van het jaar altijd beter zijn dan de inschatting halverwege het jaar. PerfoTec heeft er vertrouwen in dat dit voor 2022 ook weer het geval zal zijn.

Toekomst
De ontwikkeling van de nieuwe folie laat steeds meer stabiele resultaten zien bij het verlengen van de houdbaarheid bij verse voorbewerkte salades en mixen. PerfoTec verwacht hiermee dat de uitrol van deze commerciële fase nu snel grote stappen gaat zetten. Om de positie van PerfoTec in Amerika te versterken zijn sollicitatiegesprekken gaande waardoor PerfoTec nog slagvaardiger Amerikaanse klanten kan ondersteunen. PerfoTec heeft het vertrouwen dat alle stappen die in het verleden zijn gezet nu allemaal samenvallen zodat de kans op exponentiele groei in 2023/24 -voorzichtig uitgedrukt- niet geheel onrealistisch is.