Zoetermeer, 16 mei 2022

Specs publiceert jaarrekening 2021 en keert dividend uit

Op 16 mei 2022 is tijdens de Algemene vergadering van Aandeelhouders de jaarrekening van het boekjaar 2021 goedgekeurd. Specs heeft een omzet van EUR 4,4 miljoen gerealiseerd, een afname van 6,3% ten opzichte van 2020. De EBITDA is vrijwel gelijk gebleven van EUR 0,96 miljoen in 2020 tot EUR 0,97 miljoen in 2021. Uiteindelijk bedroeg het nettoresultaat EUR 0,57 miljoen (EUR 0,54 miljoen in 2020) een stijging van 4,9%.

De resultaten van het jaar 2021 werden beïnvloed door een aantal factoren. Allereerst had de COVID-19 pandemie zijn invloed op de omzetontwikkeling. Er werden nauwelijks internationale conferenties georganiseerd en de conferenties die wel doorgingen werden slecht bezocht. Deze conferenties zijn erg belangrijk in het verkrijgen van nieuwe eenmalige opdrachten. Tevens werd nettoresultaat beïnvloedt door de eenmalige kosten van de introductie (EUR 0,15 miljoen) op het digitale handelsplatform NPEX. Sinds 29 juni 2021 is Specs genoteerd op NPEX. Tegenover deze kosten stonden enkele besparingen in de operationele kosten, met name de personeelskosten vielen lager uit (EUR 0,18 miljoen). Als laatste willen wij een valutaeffect van de euro/dollar benoemen dat positief heeft bijgedragen (EUR 0,065 miljoen) aan de stijging van het nettoresultaat.

Een belangrijke mijlpaal in het afgelopen jaar was de succesvolle introductie van Specs op de NPEX. Hiermee werd EUR 2,6 miljoen nieuw geld opgehaald, waarmee wij kunnen investering in nieuwe activiteiten zoals destijds beschreven in het prospectus. In 2021 zijn de eerste stappen hiervoor gemaakt en zullen wij verder mee doorgaan in het komende jaar. Graag willen wij de opdracht van het Biomedical Research Instituut van de US Army (WRAIR) benoemen die als eerste klant gebruik gaat maken van onze nieuwe Shared Facility in de VS, waarin wij momenteel in investeren.

Op de jaarvergadering is het voorstel aangenomen om per aandeel/certificaat EUR 0,14 dividend uit te keren. De pay-out ratio ligt derhalve op 41,8% en daarmee boven het in de prospectus beschreven (hoofdstuk 5.6) beleid van minimaal 40%. De ex-dividend is 24 mei en binnen 3 dagen vindt de uitbetaling plaats.

Inmiddels is het boekjaar 2022 al weer enkele maanden onderweg. Gezien de reeds gerealiseerde opdrachten tot nu toe, het vaste werk uit de lopende meerjarige contracten en de gesprekken met onze klanten over nieuwe (eenmalige) opdrachten, zijn wij positief gestemd voor het huidige boekjaar en gaan wij er vanuit dat onze gestelde doelen zijn te halen.

Johan Tijhuis, CEO
Arie Speksnijder, CFO

Over Specs

Specs Compound Handling B.V., hierna te noemen ‘Specs’, is de holding en tevens werkmaatschappij voor de activiteiten van de Specs groep. Het hoofdkantoor van Specs is gevestigd in Zoetermeer.
Specs is gespecialiseerd in compound handling en management. Compounds zijn chemische of biologische stoffen waarmee farmaceutische en biotech bedrijven medicijnen ontwikkelen en produceren. Specs richt zich uitsluitend op compounds waarmee R&D activiteiten worden ondernomen voor de ontwikkeling van nieuwemedicijnen, niet op bulk compounds voor de uiteindelijke productie van medicijnen. Specs is gespecialiseerd in het sourcen, de handling, het beoordelen op kwaliteit en het opslaan onder geconditioneerde omstandigheden en distribueren van compounds in droge (poederachtige) vorm.