‘s-Gravenhage, 9 maart 2022

Gezien voor ruim 90% is ingeschreven op de emissie van de Nazza 7% obligatielening, is besloten de inschrijvingstermijn naar een zesde tranche te verlengen. Hiermee krijgen geïnteresseerde beleggers nog de mogelijkheid in te schrijven op de emissie, zodoende het doelbedrag van € 999.000 te halen.

Op woensdag 16 maart 2022 worden de obligaties uit de vijfde tranche uitgegeven, waarna deze rentedragend zijn. De verlengde inschrijvingstermijn eindigt op maandag 11 april 2022*. Na sluiting van de verlengde inschrijfdatum zal op dinsdag 19 april 2022 de zesde tranche worden geplaatst. De obligaties zullen op woensdag 20 april 2022 verhandelbaar zijn op de NPEX-effectenbeurs*.

Tijdslijn

Woensdag 9 maart 2022 om 17:00 uur Sluiting inschrijving tranche 5
Woensdag 16 maart 2022 Uitgifte obligaties tranche 5
Maandag 11 april 2022 om 17:00 uur Sluiting inschrijving tranche 6
Dinsdag 19 april 2022 Uitgifte obligaties tranche 6
Woensdag 20 april 2022* Eerst mogelijke handel via NPEX

*Behoudens verkorting / verlenging van de inschrijvingstermijn

AFM-regel lang