Februari 2022

Gebuikte Vision® verkocht aan Palladio Group
DG press was succesvol in de verkoop van een gebuikte Vision® aan Palladio Group gevestigd in Servië. Palladio is een grote internationale speler in o.a. pharamceutical packaging met meer dan 800 medewerkers op 8 drukkerijen. We zijn trots dat deze order aan ons gegund is. Deze machine wordt gereviseerd en opnieuw geconfigureerd voor pharmaceutical inserts.

Inmiddels wordt er volop gewerkt aan de machine. De Vision® zal dit voorjaar geleverd worden in Servië. Al met al zijn we opgetogen over het binnenhalen van deze nieuwe aansprekende account.

Realisatie 2021
In onze laatste halfjaarbericht gaven we al aan dat 2021 zich positief ontwikkelde. In de sales funnelzaten meerdere grote opdrachten waarvan er een aantal inmiddels gevallen zijn. Deze hebben bijgedragen aan het resultaat van 2021 en lopen ook door in het resultaat van 2022, dit komt door de verwerkingswijze van projecten op basis van de Percentage of Completion Methode (POC methode). De stabiele, reguliere service gerelateerde omzet stromen hebben ook een positieve ontwikkeling laten zien en liggen ruim boven het niveau van 2020. In totaliteit is de omzet gestegen van € 7,3 miljoen in 2020 naar € 10,1 miljoen in 2021. De realisatie van 2021 ligt boven de forecast van 2021, de concept cijfers laten een EBITDA zien van € 492.000.

De sales funnel is gevuld waarvan we een aantal grote orders verwachten in 2022 met een leverdatum in 2022/2023. Eveneens lopen er ook weer diverse tenderprocedures waar we onze kansen goed inschatten.

Klik hier voor het volledige bericht.