Dordrecht, 24 februari 2022

Inleiding

In december 2021 informeerden wij u over de ontwikkelingen binnen de Van Aalst Group en de stappen welke het management heeft gezet op weg naar een succesvolle turn around. Middels deze update willen wij u, onze belangrijke stakeholders, informeren over de voortgang van dit proces. Wij
concentreren ons in deze update op de belangrijkste werkmaatschappij, Safeway B.V., maar zullen ook kort stilstaan bij de andere groepsmaatschappijen.

Samenvatting en conclusie

Van Aalst Group heeft in 2020 en 2021 zwaar te lijden gehad onder de gevolgen van de Covid pandemie. Wij informeerden u daar over middels de eerdere beleggersupdate en ook op de jaarvergadering kwam dit onderwerp uitgebreid aan de orde. Wij committeerden ons ook u frequenter te informeren over de voortgang binnen onze onderneming en ook om die reden deze update.

Het verheugt ons u te kunnen melden dat onze commerciële inspanningen succes ressorteren. De onderneming mag zich verheugen in een verhoogde belangstelling van gerenommeerde klanten en slaagt erin deze interesse te converteren naar concrete opdrachten en contracten.

Met deze successen komt ook de financiële omslag naar een positieve kasstroom en keert de financiële rust enigszins terug in de onderneming en kunnen we weer vooruit kijken. De verdere uitbouw van de verhuurvloot zal op de agenda moeten komen en ook de wijze van financiering hiervan. Verder moet er (hard) gewerkt worden aan de wederopbouw van de organisatie en versterking van de afdeling operations. Innovatie en groei zijn weer aan de orde.

Alle seinen op de weg naar herstel staan op groen. Steun van alle stakeholders, vertrouwen van de markt, positieve vooruitzichten in de offshore wind markt en een stabiele, voortdurend hoge, bezettingsgraad vormen een solide basis voor verdere groei van omzet en winst.

De komende maanden ligt er een stevige druk op de organisatie om alle contracten goed af te ronden en uit te leveren maar het management spreekt haar vertrouwen uit dat we er met steun van alle betrokkenen in zullen slagen dit te realiseren.

Klik hier voor het volledige bericht.