‘s-Gravenhage, 8 februari 2022

Op de emissie van de Nazza 7% obligatielening is er inmiddels voor bijna € 850.000 ingeschreven. Er is besloten de inschrijvingstermijn nogmaals te verlengen naar een vijfde tranche. De maximale omvang van de obligatielening blijft €999.000.

Op woensdag 16 februari 2022 worden de obligaties uit de vierde tranche uitgegeven, waarna deze rentedragend zijn. De verlengde inschrijvingstermijn eindigt op woensdag 9 maart 2022 om 17:00 uur*. Na sluiting van de verlengde inschrijfdatum zal op woensdag 16 maart 2022 de vijfde tranche worden geplaatst. De obligaties zullen op donderdag 17 maart 2022 verhandelbaar zijn op de NPEX-effectenbeurs*.

Tijdslijn

Woensdag 9 februari 2022 om 17:00 uur Sluiting inschrijving tranche 4
Woensdag 16 februari 2022 Uitgifte obligaties tranche 4
Woensdag 9 maart 2022 om 17:00 uur Sluiting inschrijving tranche 5
Woensdag 16 maart 2022 Uitgifte obligaties tranche 5
Donderdag 17 maart 2022* Eerst mogelijke handel via NPEX

*Behoudens verkorting / verlenging van de inschrijvingstermijn

AFM-regel lang