‘s-Gravenhage, 10 januari 2022

Op de emissie van de Nazza 7% obligatielening is er inmiddels voor bijna € 800.000 ingeschreven. Er is besloten de inschrijvingstermijn nogmaals te verlengen. De maximale omvang van de obligatielening blijft € 999.000.

Op maandag 17 januari 2022 worden de obligaties uit de derde tranche uitgegeven, waarna deze rentedragend zijn. De verlengde inschrijvingstermijn eindigt op woensdag 9 februari 2022 om 17:00 uur*. Na sluiting van de verlengde inschrijfdatum zal op woensdag 16 februari 2022 de vierde tranche worden geplaatst. De obligaties zullen op donderdag 17 februari 2022 verhandelbaar zijn op de NPEX-effectenbeurs*.

Tijdslijn

Maandag 10 januari 2022 om 17:00 uur Sluiting inschrijving tranche 3
Maandag 17 januari 2022 Uitgifte obligaties tranche 3
Woensdag 9 februari 2022 om 17:00 uur Sluiting inschrijving tranche 4
Woensdag 16 februari 2022 Uitgifte obligaties tranche 4
Donderdag 17 februari 2022* Eerst mogelijke handel via NPEX

* Behoudens verkorting / verlenging van de inschrijvingstermijn

AFM-regel lang