‘s-Gravenhage, 8 december 2021

Op de emissie van de Nazza 7% obligatielening is er inmiddels voor meer dan € 755.000 ingeschreven. Er is besloten de inschrijvingstermijn nogmaals te verlengen. De maximale omvang van de obligatielening blijft € 999.000.

Op donderdag 16 december 2021 worden de obligaties uit de tweede tranche uitgegeven, waarna deze rentedragend zijn. De verlengde inschrijvingstermijn eindigt op maandag 10 januari 2022 om 17:00 uur*. Na sluiting van de verlengde inschrijfdatum zal op maandag 17 januari 2022 de derde tranche worden geplaatst. De obligaties zullen op dinsdag 18 januari 2022 verhandelbaar zijn op de NPEX-effectenbeurs*.

Tijdslijn

Donderdag 9 december 2021 17:00 uur Sluiting inschrijving tranche 2
Donderdag 16 december 2021 Uitgifte obligaties tranche 2
Maandag 10 januari 2022 17:00 uur Sluiting inschrijving tranche 3
Maandag 17 januari 2022 Uitgifte obligaties tranche 3
Dinsdag 18 januari 2022* Eerst mogelijke handel via NPEX

* Behoudens verkorting / verlenging van de inschrijvingstermijn

AFM-regel lang