Dordrecht, 3 december 2021

Inleiding

In ons eerdere persbericht maakten wij al melding van de stappen die het management had gezet om in te grijpen in de organisatie en kapitaalsstructuur. Die stappen bleken noodzakelijk omdat al snel duidelijk werd dat Covid-19 onze performance langer zou gaan beïnvloeden dan aanvankelijk verwacht. Het internationale karakter van onze onderneming maakt dat we kwetsbaar zijn voor reisbeperkingen, quarantaines en andere internationale beperkingen die een significante invloed hebben op de performance van onze bedrijven. Met name de maatregelen in Azië en Australië zijn niet ongemerkt aan ons voorbij gegaan. Reisrestricties, lock down situaties en talloze andere beperkende maatregelen hebben het resultaat van de Van Aalst Group in 2020 significant beïnvloedt zoals ook blijkt uit de onlangs gepubliceerde jaarcijfers over 2020.
Van Aalst Group heeft daarop reeds gereageerd en aanzienlijk aanpassingen gemaakt in organisatie en structuur. We kunnen melden dat deze aanpassingen een gunstig effect hebben gehad op de performance van de afgelopen tijd. Hierover berichten wij verder in dit persbericht meer in detail.

Impact

De resultaten in 2020 zijn negatief beïnvloed door een aantal zaken :

1) Onderbezetting in de rental vloot als gevolg van lock down situaties over de gehele wereld
2) Uitblijven van investeringsbeslissingen door klanten en prospects als gevolg van de Covid-pandemie

3) Hogere kosten omdat services moesten worden uitbesteed aan lokale partijen vanwege de reisbeperkingen; Als gevolg van de reisbeperkingen hebben relaties en prospects investeringsbeslissingen uitgesteld, is de organisatie geconfronteerd met hogere kosten omdat diensten moeten worden uitbesteed aan lokale partijen omdat onze engineers geen toegang hadden tot de schepen van onze klanten als gevolg van de reisbeperkingen.

4) (Incidentele) verliezen door hogere ontwikkelingskosten van ons nieuwe model gangway, de Osprey

Ook de jaarrekening 2021 zal nog negatief worden beïnvloed door een aantal van deze oorzaken.

Na de succesvolle emissie van de NPEX obligatie ultimo 2019 hebben wij, met steun van de aandeelhouders, investeringsbeslissingen genomen en verplichtingen aangegaan voor de verdere uitbouw van onze rental vloot. Het nakomen van deze verplichtingen werd door de pandemie een serieuze uitdaging.
Met steun van alle stakeholders zijn wij er echter in geslaagd deze uitdaging het hoofd te bieden. Een aantal verplichtingen zijn in de tijd geplaatst en aandeelhouders hebben hun steun betuigd door aanvullende middelen ter beschikking te stellen om zo alle verplichtingen correct na te komen. Nu er weer sprake is van een positieve kasstroom zullen wij ons de komende periode buigen over de strategische stappen die wij moeten zetten.

Actuele situatie

Zoals eerder gemeld hebben we succesvol een turn-around weten te realiseren in 2021. Nog immer worden wij geconfronteerd met reisbeperkingen, quarantaines en hogere kosten in onze operatie. Met ingang van Q4 2021 is er sprake van een positieve kasstroom en vanaf Q2 2022 is er een bezettingsgraad gerealiseerd van boven de 80% op onze rental vloot. We zijn reeds marktleider geworden in de uitdagende wateren rondom Taiwan en met de aanvragen thans in behandeling is er zicht is op een volledig uitverhuurde situatie.
Op het moment van schrijven van dit bericht is Van Aalst Group B.V. winstgevend. Q4 van 2021 zal met winst worden afgesloten maar die winst is onvoldoende om de opgelopen verliezen van de eerste 9 maanden te dekken. Ook 2021 zal met een verlies worden afgesloten maar dat verlies zal significant lager zijn dan het gerapporteerde 2020 resultaat. EBITDA zal positief zijn.

Outlook

Het management van Van Aalst Group kijkt met vertrouwen naar de toekomst. De recente ontwikkelingen zijn meer dan uitdagend maar overwinbaar. Duidelijk is geworden dat onze Seagull gangway de markt onder uitdagende omstandigheden outperformt en dat geeft ons veel vertrouwen voor de toekomst. De unit is zeer succesvol in offshore wind projecten in Taiwan en zullenl nog geruime tijd aanwezig zijn in die regio. Ook nieuw te ontwikkelen projecten in Azie en de Verenigde Staten zijn uitermate geschikt voor dit type gangway.
Zoals aangegeven hebben wij in de turn-around gerealiseerd en die lijn zullen we doortrekken in 2022. Over heel 2022 zullen wij weer winstgevend zijn en een solide EBITDA gaan rapporteren, gebaseerd op onze huidige orderportefeuille,
De bezettingsgraad van onze verhuurvloot zal in 2022 verder toenemen en wij zullen gedwongen worden de vloot verder uit te bouwen om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen. Door de hoge bezettingsgraad zal ook de bruto marge verder toenemen.
Wereldwijd neemt het investeringsvolume in infrastructuur toe. Dat biedt ontegenzeggelijk kansen voor onze groepmaatschappij Van Aalst Marine & Offshore B.V. die cement systemen levert om het transport van cement wereldwijd schoon en efficiënt te laten verlopen. De onderneming heeft een goede track record, naam en faam wereldwijd en ondanks de uitdaging blijven presteren.

Samenvatting en conclusie

Van Aalst Group heeft in 2020 en 2021 zwaar te lijden gehad onder de gevolgen van de Covid pandemie. De internationale beperkingen hebben geresulteerd in een lagere bezettingsgraad, lange periodes van “off hire” , hogere kosten en het uitblijven van investeringen. Het management heeft de organisatie aangepast aan de economische realiteit en met de steun van aandeelhouders is er succesvol gereorganiseerd.
Aan de sales kant is hard gewerkt en ook de distributie strategie is aangescherpt. Er wordt succesvol samengewerkt met internationale partijen welke inmiddels ons product op waarde weten te schatten en dat succesvol aan de markt kunnen overbrengen. Dat heeft geid tot een substantiële stijging van de bezettingsgraad van de vloot.
Als obligatiebelegger bent u ongetwijfeld benieuwd naar de financiële positie van uw debiteur. Het is evident dat de verliezen ten kosten van het eigen vermogen zijn gegaan maar aandeelhouders hebben inmiddels 2.8 mio aan achtergesteld vermogen ingebracht om de financiële positie te versterken. Verder is er afgelost op het vreemde vermogen bij de leasemaatschappijen en is ook de crediteurenpositie verder teruggebracht. Nu er weer sprake is van een positieve EBITDA heeft het management vertrouwen in het feit dat alle verplichtingen correct kunnen worden nagekomen.
Op basis van de positieve feedback van onze opdrachtgevers spreekt het management haar vertrouwen uit in de markt en de concurrentiepositie van onze producten. De hoge bezettingsgraad objectiveert dit vertrouwen. Met de steun van alle stakeholders en het vertrouwen van de markt en de vooruitzichten van de offshore wind markt is er een solide basis voor verdere groei van omzet en winst.

Cees Zuur – CFO Van Aalst Group