Leeuwarden, 2 december 2021 

Op de emissie van De Tocht 7% obligatielening is er inmiddels voor meer dan € 600.000 ingeschreven. Er is besloten de inschrijvingstermijn te verlengen. De maximale omvang van de obligatielening blijft € 3.000.000.

De verlengde inschrijvingstermijn eindigt op maandag 17 januari 2022 om 17:00 uur*.
De uitgifte van de obligaties is dan op maandag 24 januari 2022*, waarna de obligaties rentedragend zijn. Per dinsdag 25 januari 2022* zijn de obligaties verhandelbaar op de NPEX-effectenbeurs.

Tijdslijn

Maandag 17 januari 2022 17:00 uur Sluiting verlengde inschrijving
Maandag 24 januari 2022 Uitgifte obligaties
Dinsdag 25 januari 2022* Eerst mogelijke handel via NPEX

* Behoudens verkorting / verlenging van de inschrijvingstermijn

AFM-regel lang