‘s-Gravenhage, 8 november 2021

Op de emissie van de Nazza 7% obligatielening is er inmiddels voor meer dan € 650.000 ingeschreven. Er is besloten de inschrijvingstermijn te verlengen. De maximale omvang van de obligatielening blijft € 999.000.

Op dinsdag 16 november 2021 worden de obligaties uit de eerste tranche geplaatst. De verlengde inschrijvingstermijn eindigt op donderdag 9 december 2021 om 17:00 uur*. Na sluiting van de verlengde inschrijfdatum zal op donderdag 16 december 2021 de tweede tranche worden geplaatst. De obligaties zullen op vrijdag 17 december verhandelbaar zijn op de NPEX-effectenbeurs.

Tijdslijn

Dinsdag 9 november 2021 17:00 uur Sluiting inschrijving tranche 1
Dinsdag 16 november 2021 Uitgifte obligaties tranche 1
Donderdag 9 december 2021 17:00 uur Sluiting inschrijving tranche 2
Donderdag 16 december 2021 Uitgifte obligaties tranche 2
Vrijdag 17 december 2021* Eerst mogelijke handel via NPEX

* Behoudens verkorting / verlenging van de inschrijvingstermijn

AFM-regel lang