Hierbij biedt Annexum het halfjaarbericht 2021 van Super Winkel Fonds N.V. aan, opgesteld door de directie. De halfjaarcijfers van 2021 zijn niet gecontroleerd door de accountant.

In het eerste halfjaar van 2021 zijn de recente acquisities van de supermarktobjecten in Amsterdam, Eindhoven en Harmelen succesvol in beheer genomen. Op deze aankopen, inclusief de meest recente supermarktacquisitie aan het Delflandplein in Amsterdam, is begin juli 2021 een hypothecaire financiering verstrekt door de huidige financier Postbank. Meer gedetailleerde informatie over het gerealiseerde resultaat, de (ontwikkelingen in de) portefeuille, de (her)financiering daarvan en de waardeontwikkeling leest u in het directieverslag.

Klik hier voor het halfjaarbericht 2021.