5 augustus 2021

In het prospectus zoals gepresenteerd bij de NPEX introductie op 29 juni jl. zijn de eerste-kwartaal-cijfers 2021 gepubliceerd.

Ondanks de voortdurende COVID19 situatie kunnen we melden dat het eerste halfjaar 2021 volgens verwachting in lijn met de jaar-forecast is afgesloten. De resultaten in het eerste halfjaar hebben dus niet geleden onder de organisatorische inspanningen voor de introductie van Specs op NPEX.

Specs heeft geen aanspraak hoeven maken op de overheidssteun en zal dit ook in de komende periode niet hoeven te doen, waardoor dividendbetalingen mogelijk blijven. We kunnen op eigen kracht vanuit onze stabiele basis verder bouwen aan onze groei.

De vooruitzichten om het geld van de opbrengst van de emissie in te zetten voor onze groeiplannen zijn ook positief. We verwachten daar, eerder dan voorzien, in de tweede helft van dit jaar al de eerste investeringen voor de nieuwe activiteiten mee te doen.

Wij willen hierbij alle beleggers die ingeschreven hebben op onze emissie bedanken voor hun vertrouwen in onze onderneming!