Breda, 24 juni 2021

Betreft: uitstel opmaak jaarrekening Payper B.V.

Geachte dames en heren,

In het kader van de uitstaande achtergestelde obligatielening dient Payper B.V. volgens artikel 12.1 van de Trustakte haar jaarrekening binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan te bieden.

Vanwege bijzondere omstandigheden zal Payper B.V. over het boekjaar 2020 niet aan de wettelijke opmaaktermijn voor de jaarrekening van vijf maanden na afloop van het boekjaar kunnen voldoen en heeft zij van haar aandeelhouders uitstel voor het opmaken van deze jaarrekening gekregen van maximaal vijf maanden tot en met 31 oktober 2021. Wij verzoeken u ons in het verlengde daarvan toe te staan dat wij de jaarrekening over 2020 ook uiterlijk op vermelde datum aanbieden aan u en ons tot dat moment uitstel hiervoor wil verlenen.

Klik hier voor het volledige bericht.