Hierbij willen wij u mededelen dat de jaarrekening 2020 van Bouman Industries B.V. vertraging heeft opgelopen en niet voor einde 30 juni 2021 afgerond zal zijn. Dit komt onder andere door het feit dat Bouman Industries B.V. heeft besloten de jaarrekening te laten opstellen door een ander accountantskantoor dan voorgaand jaar. Daarnaast is de overeengekomen planning te optimistisch gebleken. Wij gaan er van uit de jaarrekening uiterlijk 30 september 2021 gereed te hebben.