Hierbij informeren wij u dat NPEX, op grond van het bepaalde in artikel 2.5 van de Noteringsovereenkomst tussen NPEX B.V. en Burton International B.V. besloten heeft het proces van uitgifte en daaropvolgende toelating tot de notering te beëindigen.

NPEX heeft deze stap genomen op basis van nieuwe informatie die ons zeer recent bereikte tijdens het uitgifteproces van cumulatief preferente aandelen Burton International B.V. Deze nieuwe informatie was voor ons aanleiding om na wederhoor en een zorgvuldige afweging de propositie Burton International B.V. in te trekken.

Beleggers die zich hadden ingeschreven op de emissie van Burton International B.V. hebben inmiddels hun geld terug ontvangen.