Amsterdam, 19 april 2021

Inmiddels is er voor ruim 80% ingeschreven op de Wagamama 9,25% obligatielening II. Gezien de te verwachten versoepelingen van de Corona maatregelen en de opening van het nieuwe wagamama restaurant in de Westfield Mall of the Netherlands, is besloten om de inschrijvingstermijn voor de laatste keer te verlengen. Hiermee krijgen potentiële beleggers nog de kans om in te schrijven op de emissie.

De uitgifte van de obligaties uit de zesde tranche zal op maandag 26 april 2021 plaatsvinden. Deze obligaties zullen vanaf die datum rentedragend zijn. Let op: toewijzing van de obligaties geschiedt op basis van een afgeronde inschrijving.

De verlengde inschrijvingstermijn eindigt op woensdag 19 mei 2021 om 17:00 uur. Na sluiting van de verlengde inschrijfdatum zal op woensdag 26 mei 2021 de zevende tranche worden uitgegeven, waarna deze obligaties rentedragend zijn.

De aflossingsdatum van alle tranches is 26 november 2025. Alle tranches zijn met elkaar verhandelbaar en zullen vanaf donderdag 27 mei 2021* verhandelbaar zijn op de NPEX-effectenbeurs

Tijdslijn

Maandag 19 april 2021 om 17:00 uur Sluiting inschrijving tranche 6
Maandag 26 april 2021 Uitgifte obligaties tranche 6
Woensdag 19 mei 2021 om 17:00 uur Sluiting inschrijving tranche 7
Woensdag 26 mei 2021 Uitgifte obligaties tranche 7
Donderdag 27 mei 2021* Eerst mogelijke handel via NPEX

*Behoudens verkorting inschrijvingstermijn