Hierbij biedt Annexum het jaarbericht 2020 van Super Winkel Fonds N.V. aan, opgesteld door de directie en op 18 maart 2021 besproken met Deloitte (de accountant).

In 2020 zijn met succes een tweetal emissies gerealiseerd. Met deze emissiegelden zijn supermarktobjecten gekocht in onder andere Amsterdam, Eindhoven en Harmelen. Daarnaast is geïnvesteerd in een converteerbare obligatie, hiermee wordt indirect belegd in een supermarktportefeuille met Jumbo als grootste huurder. In 2020 is ook geïnvesteerd in de objecten in Deventer, Tilburg, Lochem, en Drachten. Meer gedetailleerde informatie over het gerealiseerde resultaat, de emissies, de (ontwikkelingen in de) portefeuille, de (her)financiering daarvan en de waardeontwikkeling leest u in het directieverslag.

Klik hier voor het jaarbericht 2020.