Amsterdam, 19 maart 2021

Er is inmiddels voor ruim € 2.200.000 ingeschreven op de Wagamama 9,25% obligatielening II. Er is besloten om de inschrijvingstermijn te verlengen naar een zesde tranche.

De uitgifte van de obligaties uit de vijfde tranche zal op vrijdag 26 maart 2021 plaatsvinden. Deze obligaties zullen vanaf die datum rentedragend zijn. Let op: toewijzing van de obligaties geschiedt op basis van een afgeronde inschrijving.

De verlengde inschrijvingstermijn eindigt op maandag 19 april 2021 om 17:00 uur. Na sluiting van de verlengde inschrijfdatum zal op maandag 26 april 2021 de zesde tranche worden uitgegeven, waarna deze obligaties rentedragend zijn.

De aflossingsdatum van alle tranches is 26 november 2025. Alle tranches zijn met elkaar verhandelbaar en zullen vanaf woensdag 28 april 2021* verhandelbaar zijn op de NPEX-effectenbeurs.

Tijdslijn

Vrijdag 19 maart 2021 om 17:00 uur Sluiting inschrijving tranche 5
Vrijdag 26 maart 2021 Uitgifte obligaties tranche 5
Maandag 19 april 2021 om 17:00 uur Sluiting inschrijving tranche 6
Maandag 26 april 2021 Uitgifte obligaties tranche 6
Woensdag 28 april* Eerst mogelijke handel via NPEX

*Behoudens verkorting / verlenging inschrijvingstermijn