Amsterdam, 19 februari 2021

Inmiddels is er voor bijna € 1.700.000 ingeschreven op de Wagamama 9,25% obligatielening II. Er is besloten om de inschrijvingstermijn te verlengen.

De uitgifte van de obligaties uit de vierde tranche zal op vrijdag 26 februari 2021 plaatsvinden. Deze obligaties zullen vanaf die datum rentedragend zijn. Let op: toewijzing van de obligaties geschiedt op basis van een afgeronde inschrijving.

De verlengde inschrijvingstermijn eindigt op vrijdag 19 maart 2021 om 17:00 uur. Na sluiting van de verlengde inschrijfdatum zal op vrijdag 26 maart 2021 de vijfde tranche worden uitgegeven, waarna deze obligaties rentedragend zijn. De aflossingsdatum van alle tranches is 26 november 2025.

Tijdslijn

Vrijdag 19 februari 2021 om 17:00 Sluiting inschrijving tranche 4
Vrijdag 26 februari 2021 Uitgifte obligaties tranche 4
Vrijdag 19 maart 2021 om 17:00 Sluiting inschrijving tranche 5
Vrijdag 26 maart 2021 Uitgifte obligaties tranche 5