Amsterdam, 19 januari 2021

Inmiddels is er voor ruim € 1.500.000 ingeschreven op de Wagamama 9,25% obligatielening II. Er is besloten om de inschrijvingstermijn te verlengen naar een vierde tranche.

De uitgifte van de obligaties uit de derde tranche zal op dinsdag 26 januari 2021 plaatsvinden. Deze obligaties zullen vanaf die datum rentedragend zijn. Let op: toewijzing van de obligaties geschiedt op basis van een afgeronde inschrijving.

De verlengde inschrijvingstermijn eindigt op vrijdag 19 februari 2021 om 17:00 uur. Na sluiting van de verlengde inschrijfdatum zal op vrijdag 26 februari 2021 de vierde tranche worden uitgegeven, waarna deze obligaties rentedragend zijn. De aflossingsdatum van alle tranches is 26 november 2025.

Tijdslijn

Dinsdag 19 januari 2021 om 17:00 Sluiting inschrijving tranche 3
Dinsdag 26 januari 2021 Uitgifte obligaties tranche 3
Vrijdag 19 februari 2021 om 17:00 Sluiting inschrijving tranche 4
Vrijdag 26 februari 2021 Uitgifte obligaties tranche 4