Dordrecht, 8 januari 2021

2020 is een uitdagend jaar geweest voor Van Aalst Group B.V. Vanwege het internationale karakter heeft de groep veel last ondervonden van de, door het Corona-virus veroorzaakte, crisis. De reisbeperkingen veroorzaakten een hoger kostenniveau doordat activiteiten moesten worden uitbesteed aan lokale partijen en ook de orderintake ondervond een materiële teruggang. Deze situatie resulteerde in een serieuze teruggang in EBITDA en een krappe liquiditeitssituatie vanwege het ambitieuze investeringsniveau als gevolg van de voorgenomen verdere uitbouw van de verhuurvloot van Safeway Gangways. De omzet liet een daling zien van bijna 30%. Het management kijkt genuanceerd positief naar de mogelijkheden voor 2021. Strategisch is besloten tot een verdere diversificatie waarbij er vier belangrijke pijlers zijn gedefinieerd:

  • Renewables
  • Offshore fish farming
  • Cement carriers en betonmixers
  • Oil & Gas

Het management is verheugd mede te kunnen delen dat zij er met de steun van de aandeelhouders en financiële partners in is geslaagd een succesvolle herfinanciering te realiseren die voorziet in een fully funded business case voor 2021. Door het aansprakelijk vermogen te verhogen, is de solvabiliteit verbeterd en met steun van de bankrelatie is ook het werkkapitaal verbeterd. Verder is de organisatie aangepast aan de nieuwe werkelijkheid en de huidige orderportefeuille biedt voldoende vertrouwen in een succesvolle turn around situatie voor 2021.

Cees Zuur – CFO

[email protected]

Klik hier voor het volledige persbericht.