Amsterdam, 17 december 2020 

Inmiddels is er voor ruim € 1.400.000 ingeschreven op de Wagamama 9,25% obligatielening II. Er is besloten om de inschrijvingstermijn te verlengen.

De uitgifte van de obligaties uit de tweede tranche zal op maandag 28 december 2020 plaatsvinden. Deze obligaties zullen vanaf die datum rentedragend zijn. Let op: toewijzing van de obligaties geschiedt op basis van een afgeronde inschrijving.

De verlengde inschrijvingstermijn eindigt op dinsdag 19 januari 2021 om 17:00 uur. Na sluiting van de verlengde inschrijfdatum zal op dinsdag 26 januari 2021 de derde tranche worden uitgegeven, waarna deze obligaties rentedragend zijn.

De aflossingsdatum van alle tranches is 26 november 2025. Alle tranches zijn met elkaar verhandelbaar en zullen vanaf woensdag 27 januari 2021* verhandelbaar zijn op de NPEX-effectenbeurs.

Tijdslijn

Maandag 21 december 2020 om 17:00 uur Sluiting inschrijving tranche 2
Maandag 28 december 2020 Uitgifte obligaties tranche 2
Dinsdag 19 januari 2021 om 17:00 uur Sluiting inschrijving tranche 3
Dinsdag 26 januari 2021 Uitgifte obligaties tranche 3
Woensdag 27 januari 2021* Eerst mogelijke handel via NPEX

* Behoudens verkorting / verlenging inschrijvingstermijn

AFM-regel lang