Op de emissie van de Innr Lighting 8,25% obligatielening II is er inmiddels voor € 750.000 ingeschreven.

Hiermee is het minimumbedrag gehaald en is de uitgifte definitief.

De directie van Innr Lighting B.V. heeft op verzoek van meerdere CTOUCH-beleggers besloten de inschrijvingstermijn, en hiermee ook de uitgiftedatum, met één week te verlengen. Dit gezien de vervroegde aflossing van de CTOUCH-obligaties op 18 december 2020. De verlengde uitgifte van de Innr Lighting obligaties zal nu op 23 december 2020 plaatsvinden. Hierdoor kan het vrijgekomen bedrag in de emissie van Innr Lighting geïnvesteerd worden.

Klik hier voor het volledige bericht

AFM-regel lang