Amsterdam, 13 oktober 2020

Annexum heeft een nieuwe financiering voor een deel van haar supermarktportefeuille afgesloten. De banken Postbank en Berlin Hyp hebben gezamenlijk voor € 112 miljoen een financiering verstrekt aan Super Winkel Fonds N.V., één van de grootste niet-beursgenoteerde supermarktfondsen toegankelijk voor particulieren van Nederland.

Portefeuille Super Winkel Fonds N.V.
De gefinancierde portefeuille is opgebouwd uit onder meer 36 supermarkten verspreid over 33 objecten in Nederland. De portefeuille heeft een totale vloeroppervlakte van 87.500 m², een bezettingsgraad van circa 99% en genereren gezamenlijk voor circa € 14 miljoen aan bruto huurinkomsten. De huurcontracten hebben een gemiddelde looptijd van circa 5 jaar.

Recente emissie
Annexum heeft tijdens een recente emissie van het Super Winkel Fonds N.V. € 5 miljoen opgehaald bij particuliere beleggers. Vanwege de grote belangstelling gaat Annexum later in het jaar opnieuw emitteren.

Adviseurs financieringsproces
Annexum werd juridisch geadviseerd door Van Doorne en Postbank en Berlin Hyp door Noerr en Warendorf. Andere betrokken adviseurs bij het financieringsproces waren Colliers, Allen & Overy en PwC.