Juli 2020

De ambities van RR Mechatronics, medisch technologie-specialist in ontwikkeling van instrumenten voor bloeddiagnostiek voor ziekenhuizen, laboratoria en farmaceutische bedrijven, om te groeien liggen volledig op koers. 

Het bedrijf uit Zwaag, waarvan wereldwijd instrumenten worden gebruikt in grote en kleine laboratoria van onder meer ziekenhuizen voor de meting en analyse van bloed, o.a. voor meting bloedbezinking en meting en monitoring van de dodelijke en erfelijke sikkelcelziekte, heeft meteen aan het begin van de coronacrisis een aantal adequate maatregelen genomen.

RR Mechatronics gaf voor de derde achtereenvolgende keer met succes via de NPEX-effectenbeurs een 8% achtergestelde obligatielening uit met een looptijd van 5 jaar om de geplande innovaties en groei te realiseren.

De opbrengst van drie miljoen euro is bedoeld voor de financiering van het ontwikkelingsprogramma dat inzet op medische technologie op het gebied van in-vitro diagnostiek in het segment hematologie (bloed).

,,We hebben meteen onze prioriteiten vastgesteld”, aldus CEO Jan Buis. Volgens Buis wordt het geplande New Product Development Programma de komende tijd in volle omvang doorgezet.