Juli 2020

Het tweede kwartaal van dit jaar was in meerdere opzichten voor beleggend Nederland turbulent te noemen. Uiteraard waren én zijn er zorgen over de mondiale uitbraak van het coronavirus en over de gevolgen voor onze samenleving en de Nederlandse economie. 

De omvang van de recessie is niet duidelijk. Dankzij steunmaatregelen van de overheid via onder meer overbruggingskredieten van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen en de NOW-regeling, waarmee een deel van de loonkosten wordt vergoedt, kunnen bedrijven overeind worden gehouden.

De fluctuaties op de wereldwijde effectenbeurzen als gevolg van de pandemie bezorgen beleggers soms moeilijke momenten.

Ondertussen zie je dat ondernemers keihard knokken voor hun levenswerk.

Voor de overheid ligt er een belangrijke taak om beleggers te laten investeren in de toekomst van het Nederlandse mkb. Als NPEX weten we hoe vitaal en toekomstgericht deze ondernemingen zijn. In talloze branches, zoals health, tech, duurzaamheid, energie en andere innovatieve sectoren liggen er geweldige groeikansen die bijdragen aan de versterking van onze economie.

Met vier collega-bedrijven, actief in de non bancaire financiering, hebben wij daarom het kabinet dringend opgeroepen om investeringen van particulieren aan het groot mkb te stimuleren door een vrijstelling te introduceren in de vermogensredementsheffing en het beschikbaar stellen van garantieregelingen. Ik beveel van harte ons position paper aan dat op de website www.npex.nl is te vinden.

Nederland is van oudsher een spaarzaam land. Als de mogelijkheden voor particulieren om te lenen aan het mkb vanuit de overheid worden versterkt, heeft dat geweldige voordelen. De recessie zal minder diep zijn, faillissementen kunnen worden voorkomen en werkgelegenheid wordt door een aantal eenvoudige maatregelen veiliggesteld. Kom op kabinet, aan de slag!

Alan van Griethuysen

CCO NPEX