TUBES verlengt nogmaals inschrijvingsperiode van 9% obligatielening

Hilversum, 24 juni 2020 – De directie van Creative Cloud Company (TUBES) is verheugd dat er inmiddels voor bijna € 700.000 is ingeschreven op de 9% obligaties. Vanwege de nog te verwachten belangstelling is besloten om de inschrijvingstermijn te verlengen om potentiële beleggers nog de mogelijkheid te bieden in te schrijven. De maximale omvang van de obligatielening bedraagt € 2.500.000.

De uitgifte van obligaties zal in een eerste tranche plaatsvinden op woensdag 1 juli 2020 en zullen vanaf die datum rentedragend zijn. Let op: toewijzing voor de eerste tranche geschiedt op basis van een afgeronde inschrijving.

De verlengde inschrijvingstermijn eindigt op 24 juli 2020 om 17:00 uur. Na sluiting van de verlengde inschrijfdatum zal op 31 juli 2020 de tweede tranche worden uitgegeven die vanaf 1 augustus 2020 rentedragend is. De aflossingsdatum van beide tranches is 1 juli 2025.

Beide tranches zijn met elkaar verhandelbaar en zullen vanaf maandag 3 augustus 2020 verhandelbaar zijn op de NPEX-effectenbeurs.

Tijdslijn

Woensdag 24 juni 2020; 17:00 uur     Sluiting eerste tranche

Woensdag 01 juli 2020                       Uitgifte eerste tranche

Vrijdag 24 juli 2020; 17:00 uur            Sluiting tweede tranche

Vrijdag 31 juli 2020                             Uitgifte tweede tranche

Maandag 3 augustus 2020                 Eerst mogelijke handel via NPEX