Den Haag, 16 juni 2020 

NPEX, Collin Crowdfund, Geldvoorelkaar en Horeca Crowdfunding roepen kabinet op tot stimulering MKB financiering

Vier organisaties roepen kabinet op om onmiddellijk tot actie over te gaan:

Position paper: Stimuleer MKB financiering en activeer spaartegoed Nederlandse particulieren

  • Non bancaire financiers slaan handen ineen en willen stimulering ontsluiting spaargelden Nederlandse huishoudens;
  • Beweeg particulieren te investeren in Nederlandse MKB-bedrijven door een vrijstelling van de Vermogensrendementsheffing (VRH);
  • Stel garantieregelingen beschikbaar voor investeerders in MKB-bedrijven voor alle non bancaire financiers;
  • Nederlandse huishoudens hebben een actueel spaarsaldo van €375 miljard

De platformen Collin Crowdfund, NPEX-effectenbeurs, Geldvoorelkaar en Horeca Crowdfunding roepen het kabinet op om investeringen van particulieren aan het MKB te stimuleren door een vrijstelling in de vermogensredementsheffing en het beschikbaar stellen van garantieregelingen. In een gezamenlijke ‘position paper’, gericht aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en aan het ministerie van Financiën, verzoeken de vier organisaties om op korte termijn maatregelen te nemen. Spaarders en beleggers worden hierdoor gestimuleerd om gericht te investeren in de groei van het Nederlandse MKB.

De directies van de organisaties schatten in dat er zo’n 40 tot 50.000 particulieren actief zijn in deze markt:

“Via veelal particuliere investeerders wordt er jaarlijks zo’n €425 miljoen geïnvesteerd in het Nederlandse MKB. De investerende particulier kan daarmee een belangrijke rol innemen en de smeerolie worden van het MKB. De motor van de Nederlandse economie. Maar dan moet diezelfde particulier niet op achterstand gezet worden”.

Klik hier voor het volledige persbericht en klik hier voor de position paper.