Amsterdam, 30 april 2020 – In 2019 zijn de jaarlijkse inkomsten van Icecat met 9% gestegen. De groei was grotendeels organisch. De nettowinst steeg fors met 56% tot 1,4 miljoen euro, voornamelijk als gevolg van een forse stijging van de EBITDA met 26% tot 1,2 miljoen euro in vergelijking met het jaar ervoor, dankzij kostenoptimalisaties en een resultaatstijging van dochterondernemingen. Als percentage steeg het nettoresultaat tot 15% vergeleken met 11% van de omzet in het voorgaande jaar.

“In 2019 waren we voorzichtiger met betrekking tot kosten dan in voorgaande jaren, aangezien er aanhoudende recessiesignalen waren vanaf eind 2018. Hoewel dat in 2019 niet doorzette, was het een zéér goede voorbereiding op de huidige Covid-19- crisis.” aldus Icecat CEO Martijn Hoogeveen. Hierdoor zijn de kasreserves gezond gestegen tot 5,1 miljoen euro (tegenover 4,4 miljoen).

Verdere acquisities 
Icecat is verder gericht op aanhoudende snelle groei en operational excellence om de winstgevendheid te optimaliseren, maar nog niet te maximaliseren, om verdere overnames te financieren in de consoliderende markt voor productinformatiebeheer en -syndicatie (PIMS), zoals onlangs, begin 2020, de overname van Cedemo’s data-activiteit op het gebied van speelgoed en entertainment, die geen effect heeft op de cijfers van 2019, maar naar verwachting vanaf het tweede kwartaal van 2020 circa 10% aan inkomsten zal toevoegen. “De overname van Cedemo in 2020 heeft de positie van Icecat in de branche Toys & Entertainment versterkt en vermindert de concurrentie in deze belangrijke online markt, die ook behoorlijk veerkrachtig is gebleken tijdens Covid-19 lockdowns. We zijn ook nu continu op zoek naar verdere mogelijkheden om concurrerende en zeer synergetische bedrijven over te nemen”, aldus Martijn Hoogeveen.

Wereldwijde deal Facebook
De rol als contentleverancier van mondiale e-commercemarktplaatsen, zoals Amazon, Alibaba, Google Shopping en – zeer recentelijk in een wereldwijde deal – Facebook, om fabrikanten te helpen hun productgegevens gemakkelijker te uploaden, heeft de  concurrentiepositie van Icecat opnieuw gedefinieerd. Door gratis PIMS-toegangsservices aan te bieden, in de vorm van de kosteloze Vendor Central van Icecat, positioneert Icecat zichzelf voor de lange termijn.

Ondersteunde categorieën uitgebreid met 10%
De belangrijkste processen in de PIMS-workflow van Icecat worden bewaakt via niet-financiële KPI’s (Key Performance Indicatoren). De jaarlijkse productie was in 2019 stabiel op 1,7 miljoen nieuwe productgegevensbladen, waarbij de totale kosten per gegevensblad met -5% zijn verlaagd en het jaarlijkse aantal downloads van productgegevensbladen ongeveer 6 miljard downloads bedraagt. Verder nam het aantal ondersteunde merken van fabrikanten toe met 5% tot 24,5K, en het aantal ondersteunde productcategorieën met 10% tot 5,6K. Het aantal verbonden technische platforms is met 2% uitgebreid tot 11.000, verdeeld over ongeveer 200 landen of gebieden.

Impact Covid-19 beperkt vooralsnog
De algemene economische omstandigheden in 2019 waren gunstig, ondanks de recessie,  wereldwijde politieke spanningen, en toegenomen onzekerheden met betrekking tot brexit en handelsconflicten met de VS. Dit is alles overschaduwd door de Covid-19-pandemie. Een wereldwijde economische vertraging en lokale recessies zijn onvermijdelijk in veel G-20-economieën in 2020. Het hangt van de crisisbeperkende maatregelen van regeringen af of dit tot een depressie zal leiden. Tot dusver is de impact op Icecat en haar dochterondernemingen zeer beperkt, aangezien zelfs lockdowns vooral de traditionele detailhandel beïnvloeden, maar leiden tot een verdere uitbreiding van de belangrijkste markt van Icecat: e-commerce. De druk op de arbeidsmarkt is afgenomen, waardoor het voor Icecat gemakkelijker is geworden om nieuw personeel aan te nemen. Het abonnementsmodel tegen redelijke tarieven vormt een goede buffer voor plotselinge vraagschokken. Er is een toenemende belangstelling is voor de gratis services van Icecat en dat beslissingen voor nieuwe Icecat-aankopen soms worden uitgesteld.

Over Icecat N.V.
Icecat, genoteerd aan de NPEX-beurs sinds 2017, is een winstgevende en snelgroeiende, online uitgever en syndicator van productinformatie ten behoeve van de mondiale ecommercemarkt. Icecat werkt mondiaal voor tienduizenden platformen zoals Amazon, Google, Alibaba, Rakuten, Wehkamp, BOL en honderden  merken, waaronder Intel, Microsoft, Philips, Akzo, TomTom, HP, DELL, Lego, L’Oréal en Akzo Nobel.

Icecat omvat momenteel de dochtermaatschappijen Iceshop B.V., Syndy B.V., Icecat LLC (Icecat Ukraine) en Icecat Content Sourcing OÜ (Icecat Estonia) en de participatie Hatch B.V. Icecat Ukraine en Icecat Estonia zijn verantwoordelijk voor de inhuur van editor- en software developer-capaciteit en de uitgifte van de ICURY cryptomunt van Icecat. Hatch levert slimme “Koop Nu”-knoppen die ervoor zorgen dat de websites van fabrikanten meetbare verkopen genereren via hun online resellers. Iceshop en Syndy zijn specialisten in e-commerce-integraties en Product Information Management (PIM)-oplossingen in respectievelijk de tech- en supermarktbranche.

Meer informatie
Zie https://www.icecat.comhttps://www.iceclog.com/ en https://www.npex.nl/icecat
Martijn Hoogeveen +31654256476 [email protected]

Zie: Annual report 2019 Icecat N.V.